ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Драговищица

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - с. Драговищица

Драговищица е село в Западна България. То се намира в Община Костинброд, област София.

В България има още едно населено място, което носи същото име - в община Кюстендил, област Кюстендил.

Отстои на 23 км северозападно от гр. София в близост до два големи транспортни коридора - Международен път София-Белград и Ломско шосе, на 4 км северно от гр. Костинброд, на 21 км източно от гр. Сливница.

Населението наброява около 1 000 души. 

Релефът е равнинен, с надморска височина от 600 м.
Територията на общината попада в умереноконтиненталната климатична област. Характерни са студена зима, прохладно лято и по-ранно настъпваща есен, в сравнение с останалите части на страната.
През селото минава река Крива.

Селото е благоустроено, с изградени водоснабдителна, канализационна, електропреносна, съобщителна мрежи.
Тук има Основно Училище "Отец Паисий", Читалище "Георги Сава Раковски", Целодневна Детска Градина "Детелина", селска здравна служба, няколко магазина за хранителни стоки и заведение за хранене и развлечение.
Редовен автобусен транспорт до населените места в общината.

Жителите на селото намират работа във функциониращата тук птицеферма и в предприятия в общинския център.

Селото е предпочитано за покупка на имоти от хора, които искат да са далеч от забързаността и шума на големия град. Предимство е чистият въздух и бързият достъп до Столицата, посредством Ломско шосе.
В близост до Драговищица има борова гора и няколко язовира. 

Текст: Мирела

Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: