ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Рила

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кюстендил - гр. Рила

Рѝла е град в Западна България. Той се намира в Област Кюстендил и е административен център на община Рила.

местоположение

Намира се на 55 км от Кюстендил, на 17 км от Благоевград и на 90 км от София.

Рила се намира в планински район на 20 км от Рилския манастир. Община Рила е разположена в Западна България в югоизточната част на Област Кюстендил. Територията й заема и част от средна и югозападна Рила планина и нейните подножия.

В състава на община Рила влизат следните населени места: гр. Рила - административен център, с. Смочево, с. Пастра, с. Падала и населено място Рилски манастир.

Надморската височина е 593 м.

Релефът на общината е с подчертан планински характер.

Община Рила попада в планинска /80%/ и преходно континентална /20%/ климатична област, което обуславя преходноконтиненталния климат с планинско влияние.

история

Град Рила е с многовековна история. Разкрити са антични находки датирани от I-II в. от н.е. Първото известно наименование на селището е Спортела и е принадлежало към територията на Пауталия /днес Кюстендил/.

Икономика и бизнес


В отрасловата структура на материалното производство преобладава търговията, туризмът и леката промишленост. Селското стопанство е специализирано в производството на тютюн. Незначителен е делът на овощарството, зеленчукопроизводството и лозарството. Горският фонд е 197 948,73 дка., от които залесена част - 197 948 дка. Земеделска земя е 155 498 дка. от тях обработваема земя - 21 125 дка., пасища и мери - 134 373 дка.

Развивани занаяти са каменоделство, дърворезбарство, кошничарство, лъжичарство, вретенарство, везане, бродиране, плетене на дантела, кожарство, рисуване върху дърво и други материали.

Традиционни поминъци са винарство-домашно производство на вино, ракиджийство-домашно производство на гроздова, сливова ракия, бозаджийство, производство на млечни продукти, кулинарни производства, колбаси и салами-малотрайни и сух, отглеждане на тютюн.

Природни забележителности и паметници накултурата


В общината попадат 28 планински и високопланински езера, най-големите, от които са циркусни и имат ледников произход. На 2 379 м. надморска височина се намира язовир Калин, най-високия изкуствен басейн у нас и на Балканския полуостров.

Резерватът Риломанастирска гора е с площ средна възраст на повечето дървесни видове над 160 години.

Друга защитена територия е Природен парк Рилски манастир. В него има гори и високопланински пасища,  които са местообитания на: царски орел, картал, видра, сляпо куче, кафява катерица, балканска чучулига, южен белогръб кълвачи др.

В резервата се намират едни от най-ценните в Европа и единствени в света масиви от царборисова ела и рилски дъб.

Рилският манастир е създаден през Х в. от Св. Иван Рилски. Обявен е от ЮНЕСКО за паметник на световната култура. На 8 000 кв.м. са открити за посещения: главната църква, историческия музей, етнографската сбирка, картинната галерия, Хрельовата кула, магерницата, музей "Манастирско стопанство", както и четирите църкви в близост до манастира с ценни стенописи от началото на ХIХ в. Шедьовър на резбарското изкуство е Рафаиловият кръст, работен 12 години. В музея се съхранява и Хрельовата надгробна плоча. В библиотеката на манастира са запазени 134 ръкописа от XV-XIX в., старопечатни книги и документи, сред които е хрисовула на цар Иван Шишман, султански фермани и др.

МУЗЕИ И ЦЕНТРОВЕ

 
Културно-историческото наследство на територията на ПП ”Рилски манастир” е огромно. В подстъпите на парка се намира гр. Рила. Тук може да се види една от най-старите черкви в района – “Св. Архангел Михаил”, която е обявена за национален паметник на културата и в момента е в реставрация.

Архитектурен комплекс "Бабинска махала", включва 27 паметника на културата - къщи/частна собственост/, Килийно училище 1830г. и църквата "Св. Архангел Михаил" XII-XIII в.. Комплексът представлява ансамбъл от запазени къщи – паметници на културата с местно значение. В гр. Рила може да бъде посетена и действащата в момента черква “Св. Никола”, където се намира дърворезбован владишки трон, направен от Алекси Рилец , а също така може да се посети музейната експозиция, подредена в сграда на читалище “Христо Ботев”.
Рилски манастир

инфраструктура

В града има пощенска станция, образцово народно читалище "Христо Ботев", Средно общообразователно училище "Аверкий Попстоянов", Обединени детски завединия "Тодора Миладинова", Дирекция Природен Парк "Рилски манастир", опитна станция по тютюна, районно полицейско управление, районна служба Противопожарна и аварийна безопасност и спешен център.

транспорт

В гр. Рила има автогара, което улеснява комуникациите. От града има автобуси три пъти дневно до Рилския манастир. Европейският път Е-79 (Румъния-България-Гърция).

 

Източник:  http://rila.nitbg.com/    http://bg.wikipedia.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: