ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Долни Дъбник

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - гр. Долни дъбник

Долни Дъбник е град в Северна България. Административен център е на община Долни Дъбник, в  област Плевен.

Отстои на 16 км западно от центъра на гр. Плевен, на 40 км североизточно от гр. Червен бряг, на 60 км северозападно от гр. Ловеч, на 163 км югозападно от гр. Русе.

Населението наброява около 5 000 души.

Природа

Районът на Община Долни Дъбник попада в южния край на централната част на Дунавската хълмиста равнина на границата с Предбалкана. Надморската височина е около 70 м.
Климатът е  умерено континентален и  сравнително сух. Зимата е особено студена. Средните температури през месец януари са около - 5ºС. Пролетта е топла, а лятото изключително горещо поради равнинния характер на територията. Средните температури през юли се движат между 30-35ºС. Есенните студени дни настъпват към средата на месец октомври.
Основни водни ресурси са р. Вит и по-малките реки Садовска, Беглежка, Петърнишка и Дъбнишка бари. Тук се намира и най-големият язовир в Плевенска област - край с. Горни Дъбник.

Инфраструктура

Техническа инфраструктура - Градът е с изградена и поддържана водоснабдителна, електропреносна и телекомуникационна мрежа.
Няма изградена канализационна мрежа за битови отпадни води. Отвеждането им става в септични ями и попивни кладенци.
Социална инфраструктура - Средни училища - СОУ „Христо Ботев“,  Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“, Професионална гимназия за добив на полезни изкопаеми и газоснабдяване ,,Проф. Г. Златарски". Основно училище — „Христо Ботев“, Читалище, Детска градина.
Функционират четири лекарски практики, три стоматологични, медицински център, три аптеки.
Редовен автобусен и ж.п. транспорт до населените места в областта.

Туризъм

Язовир Горни Дъбник е разположен между селата Горни Дъбник и Телиш. Той е популярен сред риболовците от цялата страна.
Околностите му са подходящи и за излети и разходки. В близост се намира парк Лавров, където през Освободителната война са се водили битките за превземане на Плевен.
Язовир Горни Дъбник е защитена местност по програма Натура 2000.
На поляна край язовира има изградена почивна база с бунгала и заведение.

Източник: http://www.dolni-dabnik.acstre.com
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: