ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Гр. Борово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - гр. Борово

Борово е град в Северна България, административен център на община Борово, обл. Русе.

В България има още три села със същото име. Те се намират в община Гоце Делчев (област Благоевград), община Лъки (област Пловдив) и община Стара Загора (област Стара Загора).

Отстои на 48 км югозападно от гр. Русе, на 83 км западно от гр. Разград, на 62 км североизточно от гр. Велико Търново и на 56 км югоизточно от гр. Свищов.
На 5 септември 1984 г. Борово е обявен за град.
Населението наброява около 2500 души.
Борово е разположен в началото на североизточната част на Дунавската равнина. Релефът на местността е равнинно-хълмист. Климатът е умереноконтинентален, характеризиращ се със студена зима и сухо, топло лято. Пролетта и есента са краткотрайни.

Инфраструктура

Борово е благоустроен, електрифициран, водоснабден и частично канализиран, с автоматично телефонно избиране, покритие на мобилните оператори, кабелна телевизия и Интернет.
Градът има добре развита магазинна мрежа, аптека, поща, банкови клонове.
През града минава и жп линията Русе-Г. Оряховица-Ст. Загора-Димитровград-Подкова. Жп гарата е оборудвана със съоръжения за товаро-разтоварни дейности. На около 8 км от Борово преминава международният път Е85 Русе-Велико Търново-Маказа.
Към настоящия момент в гр. Борово функционират СОУ "Св. Климент Охридски" с профилирани паралелки и ОДЗ "Славейче". Съвременното читалище "Искра" се е утвърдило като едно от водещите читалища в областта, работещо активно по проекти, модерно оборудвано, стремящо се да поддържа огромната си материална база и функциониращите самодейни колективи.
Здравеопазването в града е организирано от една лекарска практика и два стоматологични кабинета. През 2004 г. е открит Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания, който предлага социоконсултански услуги, медицинска и социална рехабилитация и др.

ИкономикаТрадиционни отрасли са шивашката промишленост и селското стопанство (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед). От животновъдството се развиват говедовъдството, отглеждането на дребен рогат добитък, свине и птици. Също така има предприятия за производство на чорапи, чорапогащи и конфекция.

ТуризъмЖивописният бряг на река Дунав при с. Батин дава чудесни възможности за почивка. Мястото е подходящо както за спортен риболов, така и за наблюдение на диви животни и птици.
Най-голямата и значима част от културно-историческото наследство на района е Боровското съкровище, състоящо се от пет сребърни-позлатени съда /три ритона, каничка и купа/.
Друга важна забележителност е откритата преди 15 години тракийска гробница на местен аристократ.

Източници: http://www.borovo.org/, http://bg.wikipedia.org/
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: