ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Сеново

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - гр. Сеново

Сеново е град в Североизточна България. Той се намира в община Ветово, Област Русе.

Отстои на около 49 км югоизточно от гр. Русе, на 16 км в същата посока от гр. Ветово, на 58 км югозападно от гр. Тутракан, на 24 км северозападно от гр. Разград и на 124 км североизточно от гр. Велико Търново.
Населението на града е около 1700 души.
Град Сеново се намира в Дунавската равнина, в западната част на Лудогорието. Надморската височина на града е 185 м.
Той попада в умереноконтиненталния климатичен пояс, отличаващ се със сравнително студена зима и горещо, с недостатъчно валежи лято. Летните температури са около 25ºС, а зимните около -2ºС.
Край Сеново минава първата построена в България железопътна линия Русе-Варна. Има ЖП гара, носеща същото име.
Към настоящия момент в града функционират ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и народно читалище "Нов живот".
Има лекарско обслужване, аптека и спешна помощ.
Населението е заето в селското стопанство. Отглеждани култури са пшеница, царевица и слънчоглед. Стопанско значение имат и находищата на каолин и кварцов пясък на територията на общината. Водеща роля за развитието на икономиката има фирма "Каолин" АД, с централно управление в гр. Сеново.

Туризъм

Районът е с богато историческо наследство. На територията на града са открити антична крепост "Сиври канара" (малко укрепление между гр. Сеново и с. Дряновец), голям скален масив с 21 скални килии и църква, оформена с ниши, отвори прозорци, рисунки.
В околностите на с. Кривня, се намира крепостта "Синград" и най-дългата пещера в Лудогорието "Божкова дупка".
Защитени територии са:
Природен парк "Русенски Лом". Обявен е за защитена територия през 1970 г. Обхваща поречията на река Русенски Лом – последен десен приток на река Дунав и притоците и между селата Сваленик, Писанец, Кошов и Иваново. Богатото биологично разнообразие, ландшафт и уникалното културно-историческо наследство превръщат парка в притегателен център за развитието на вътрешен и международен туризъм.
Природен резерват "Бели Лом". Разположен е по поречието на река Бели Лом, югоизточно от гр. Ветово, в местността "Голямата Курия".
Природна забележителност "Рибарниците" при гр. Ветово. Разположени са по поречието на река Бели Лом, в землището на гр. Ветово. Предназначени са за запазване местообитанията на червения ангъч.

Източници: http://vetovo.com/index.php
Снимки: Мирела

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: