ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Гр. Ардино

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кърджали - гр. Ардино

Гр. Ардино се намира в Южна България. Той е административен център на община Ардино, област Кърджали.

Отстои на 271 км югоизточно от гр. София, на 53 км в същата посока от гр. Смолян, на 43 км северно от гр. Златоград и на 34 км югозападно от гр. Кърджали.
Населението на града наброява около 4200 души.

Природа

Климатът се отличава с мека и влажна зима и горещо и сухо лято. През зимата нерядко от север и североизток нахлуват по-студени въздушни маси, причиняващи резки, но краткотрайни застудявания. Температурите през януари са положителни - около 1,0 С, а през юли достигат около 23,0 С.
Районът се отличава със значителни водни ресурси, които са и едно от най-големите й природни богатства. Главна отводнителна артерия е р. Арда.

Икономика

В района има изградена ВЕЦ край с. Бял Извор. Предстоящото изграждане на каскада "Горна Арда" освен пряк принос към енергийната система ще повлияе и на цялостната инфраструктура на региона. Приходът на инвестиции във връзка с този проект ще допринесе до съживяване на дейностите, свързани с търговия, туризъм, услуги и други.
През последните години развитието на търговията и услугите претърпява подем, който се характеризира с разширяването на: търговската мрежа на дребно; заведенията за обществено хранене и ателиетата за услуги. Значително се увеличава броят на юридическите и физическите лица, които се занимават с търговска дейност и услуги. Мащабно е застъпена търговията с хранителни продукти.
Селско стопанство - типичният планински релеф създава трудности при обработването на земята. Зеленчукопроизводството е застъпено предимно за задоволяване на личните потребителски нужди на стопаните. В производството на плодове главно внимание се отделя на производството на ябълки, лозя и ягоди /в района на Боровица/. Животновъдството основно е концентрирано в частното стопанство.

Туризъм и Културни забележителности

Територия е богата на исторически и природни паметници и забележителности. С най-голямо регионално и местно значение за развитието на туризма и отдиха в района са:

  • Естественият брезов резерват с обща площ 3 680 дка. Там се намира туристическият комплекс "Белите брези" (7 км от гр. Ардино по пътя Кърджали – Смолян), разполагащ с около 14 почивни станции и хижи. Въздухът в комплекса спомага за лечението на белодробни и алергични заболявания.
  • "Дяволският мост" на р. Арда, построен върху живописен тесен пролом през Османския период. През него е минавал път, свързващ района на днешния Пловдив, през прохода Маказа с Беломорието.
  • Тракийското светилище "Орловите скали" край гр. Ардино – на около 2 км от града.
  • Природната забележителност "Хладилника" - намира се северно от гр. Ардино, до устието на река Давидковска, при вливането й в река Арда. Представлява хладилна пещера, може да се използва за естествен хладилник.
  • Тракийската крепост "Калето" – обявена е за историческо място от Министерството на околната среда през 2003 г. Отстои на 500 м от "Орловите скали".
  • Крепостта "Кривус" край с. Башево – на 3 км от селото.

Инфраструктура

Транспорт - основна пътна артерия за общината е Кърджали-Ардино-Смолян, която обслужва трафика между двата основни центъра в Родопите.
Местоположението на Ардино между ГКПП - "Рудозем-Ксанти" и бъдещият "Маказа" ще превърне централната част на територията на общината във важен транзитен коридор за преминаване съответно от ГКПП "Рудозем-Ксанти" към Кърджали и Черноморието, и от "Маказа" към Смолян и вътрешността на Родопите.
Техническата инфраструктура е добре развита - гр. Ардино е електрифициран и водоснабден.
Медиите са представени от градски радио-възел, една кабелна телевизия и официален общински вестник.
Образование - на територията на общината функционират 3 средни училища /1 професионална гимназия и 2 Средно общообразователни училища/, 6 основни и 1 самостоятелно начално училище, 11 детски градини и Общински детски комплекс.
Здравното обслужване на населението се организира от една многопрофилна болница за активно лечение и филиал на болница на гр. Кърджали. Общопрактикуващите семейни лекари по здравна каса са 11, а стоматолозите - 7.


Източник: http://www.ardino.bg/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: