ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Камено

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Бургас - гр. Камено

Камено е град в Югоизточна България с население около 5000 души. Административен център е на Община Камено в Област Бургас.

ПриродаНамира се в плодородната Бургаска низина, на около 19 км северозападно от центъра на гр. Бургас с Международно летище Бургас, на 38 км западно от Поморие.
Климатът в Бургаската низина, в която се намира гр. Камено, има подчертано черноморско влияние. Типични за района са продължителното и меко лято и малкото количество на летните валежи. По-значими водни артерии в общината са реките Айтоска, Русокастренска и Чекърлийка. Микроязовирите и водоемите в областта са 27 на брой.

Инфраструктура

Транспорт - Добре изградена пътна мрежа. Редовни транспортни връзки със селищата в общината и тези в областта. Има връзка на гр. Камено с жп линията Бургас - София и близка връзка с товарните гари Българово и Дружба, които са на около 1 км от него.
Водоснабдяване - Град Камено е частично канализиран. Продължава изграждането на останалата част от канализацията. Свързан е към централно водоснабдяване.
Съобщения - Добре изградена инфраструктура - наличие на пощенски клон, автоматична телефонна централа. 
Здравеопазване - На територията на града функционират пет индивидуални медицински практики за извънболнична помощ и  две за стоматологично обслужване.
Образование и култура - има едно средно общообразователно училище, целодневна детска градина и читалище

Икономика

Промишленост - 80% от територията на “Лукойл-Нефтохим” АД - Бургас, е разположена в землището на гр. Камено. Това е основното предприятие в общината и основен източник на приходи за бюджета. Осигурява около 1000 работни места за жители на общината.
Селско стопанство - Земеделието е един от основните отрасли. Приоритет е зърнопроизводството, което заема 46% от обработваемата земя. Останалата е засята с технически култури (маслодаен слънчоглед), етеричномаслени култури, зеленчуци, фуражни култури и др.


Източник: http://www.bsregion.org/
Снимки: panoramio.com, kameno.bg, Internet

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: