ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Средец

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Бургас - гр. Средец

Средец е град в Югоизточна България. Административен център на Община Средец, Област Бургас.

Природа

Град Средец се намира в подножието на планината Странджа. Отстои на 30 км югозападно от Бургас – най-големият пристанищен град на България, с международно летище и жп гара. През града преминава най- краткия път от Югоизточна България за Южното Черноморие и Турция.

Климат

Климатът е преходно-средиземноморски с черноморско климатично влияние. Зимата е мека, пролетта хладна и по-късна в сравнение с низините. Лятото е сухо и горещо, а есента - топла и продължителна. Средната годишна температура е 11-12°С.

Икономика

Определящи за икономиката са сектора на услугите, селското стопанство и промишлеността, в частност - металургията, химическата промишленост и машиностроенето.

образование и Култура

На територията на Средец има професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника, основно училище, две детски градини и читалище.
Градът е център на множество културни дейности, провеждани в етнографския център, културния център,  библиотеката. Всеки май тук се организира традиционен панаир за млади таланти.   

Инфраструктура

Инфраструктура е много добре развита. През Общината преминават важни транспортни пътища с регионално и международно значение: Бургас - Средец - Ямбол, Бургас - Средец – Елхово, транспортни връзки с Малко Търново - Истанбул, Босна - Царево /южно Черноморие/. Най-близката жп гара е в гр. Бургас.
Здравеопазване - Населението  на Средец се обслужва от Амбулатория за първична медицинска помощ,  Многопрофилна болница за активно лечение, стоматологични кабинети, Филиал на Центъра за Спешна медицинска помощ-Бургас и училищно здравеопазване.

Туризъм

Община Средец е разположена в близост до най-развития туристически регион в България - Българско Черноморско крайбрежие. Релефът е разнообразен: от равнинен до полупланински, с наличието на хълмове и долини. Това благоприятства развитието на пешеходен туризъм. Богатството на дивеч дава големи възможности за развитие на ловен туризъм. Има и възможност за наблюдаване на птици. Тук има гнезда на някои от най-редките птици, записани в Червената книга на България. В планинската част на Общината преминава река Факийска, която предлага подходящи условия за къмпиране и риболов. За любителите на спортния риболов има възможност за практикуването му на язовирите в гр. Средец, с.Момина Църква и др.

Източник: http://obshtinasredets.bg/
Снимки: panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: