ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Раднево

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Стара Загора - гр. Раднево

Раднево е град в Южна България, в източните части на Горнотракийска низина.

Той се намира в Област Стара Загора и е в близост до град Гълъбово. Градът е административен център на община Раднево и е четвърти по големина в област Стара Загора, след Стара Загора, Казанлък и Чирпан.

Разстоянията до някои основни градове в страната са както следва:

  • 32 км югоизточно от град Стара Загора ;
  • 250 км югозиточно от столицата София ;
  • 170 км югозападно от най-близкия пристанищен град Бургас;
  • до град Пловдив, където се намира най-близкото международно летище - 124 км

Природни ресурси

Релеф
Община Раднево е с надморска височина 141,1 м. Топографската повърхнина на района е леко наклонена на югоизток. Абсолютните височини са в границите от 100 до 300 метра. Релефът е равнинен, леко навълнен от широки речни долини.
Климат
Районът се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. През зимата Стара планина представлява за общината естествена защита от студените континентални маси, нахлуващи от север и североизток. В резултат на това зимата е значително по-мека от тази в Северна България. Валежните суми не са равномерно разпределени през годината. Наблюдава се един главен максимум през месеците май и юни и един второстепенен - през ноември и декември. Главният минимум на валежите е през август и септември, а второстепенният - през месеците февруари и март.

Икономика и инфраструктура

Община Раднево се подрежда на едно от първите места между общините в страната по равнище на социално-икономическото развитие, измерено с показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението. Териториално общината обхваща по-голямата част от Източно-маришкия въглищен басейн и е свързана с един от стълбовете на националната икономика на Република България - енергийния комплекс Марица-изток.
Транспорт
На територията на общината се пресичат множество вътрешни и международни автомобилни транспортни връзки. Схемата на пътната мрежа се оформя от път Е-85 Русе - Велико Търново - Нова Загора - Раднево - Гълъбово - Харманли - Свиленград и път Е-5 Гълъбово - Стара Загора, които имат връзки с Е-80 София - Свиленград и Е-773 София - Бургас. Съществуващите транспортни потоци са интензивни.
Здравеопазване
На територията на гр. Раднево функционират две лечебни заведения: Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Д. Чакмаков"ЕООД и Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов".
Образование
В Община Раднево действат общо 9 основни и средни училища и 13 детски градини.

Туризъм и забележителности

  • с. Тополяне, общ. Раднево, е едно от селищата в България, където се е отглеждало кокиче за лекарството нивалин
  • В града се намира родната къща на поета Гео Милев
  • Над града се издига най-големият паметник в страната на Свети Иван Рилски

Източник: http://bg.wikipedia.org, http://www.szeda.eu/radnevo
Снимки: http://obshtina.radnevo.net, http://www.panoramio.com/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: