ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Гулянци

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - гр. Гулянци

Гулянци е град в Северна България. Административен център е на община Гулянци, в област Плевен. 

Отстои на 35 км северно от гр. Плевен, на 70 км в същата посока от гр. Ловеч, на 25 км североизточно от гр. Долна Митрополия, на 120 км северозападно от гр. Велико Търново, на 12 км югозападно от Сомовит, където има пристанище, действаща митница, както и граничен полицейски участък за обслужване международния трафик по река Дунав.

Населението наброява около 3 580 души.

Природа

Географското положение на Общината е със стратегически характер и попада изцяло в Дунавската хълмиста равнина. Релефът е предимно равнинен с надморска височина от 30 до 60 метра. 
Климатът е умерено континентален с горещо лято и студена зима.
През града протича р. Вит, а в близост е р. Дунав.

Инфраструктура

Пътната инфраструктура е в добро състояние. През общината преминава крайдунавският път от Оряхово за Никопол и Свищов, пътна връзка през Д. Митрополия за гр. Плевен и магистралата София - Русе; София - Варна, както и още една връзка с гр. Плевен и магистралата през селата Бръшляница и Коиловци.
През територията на общината преминава и ж.п. линията Плевен-Черквица, с две гари - с. Милковица и с. Сомовит; и две спирки - с. Крета и с. Долни Вит. 
Транспортните връзки в общината са добре изградени с възможности за обслужване на товаро- и пътникопотоци с воден, железопътен и автомобилен транспорт.  
В с. Сомовит е изградено и функционира единственото товарно-пътническо пристанище в област Плевен със съответната инфраструктура-кранове, складове, ЖП коловози, агенции и др.; включително митница, граничен полицейски участък, паспортен контрол, качествен контрол.
Здравеопазване: Здравното обслужване в общината се извършва от семейни лекари и стоматолози, Медицински център и Многопрофилна болница за активно лечение.
На територията на гр. Гулянци работят и трима стоматолози.
Образование: На територията на града има средно общообразователно училище, обединено детско заведение, читалище.

Икономика

В общината се произвеждат месни и зеленчукови консерви, брашна, чорапени изделия. В областта на земеделието са изградени частни земеделски кооперации. В растениевъдството приоритетни са производството на пшеница, царевица и слънчоглед.

Туризъм

Античният град Улпия Ескус, обявен за археологически резерват се намира на 19 км северозападно от Гулянци, в местността Градище при с. Гиген.
На 35 км разстояние е гр. Плевен, където могат да се посетят много културно-исторически забележителности, най-известна, от които е панорама “Плевенска епопея 1877 г.”.
Около Плевен е изградена зелена зона от около 25 хил. дка, включваща парковете: Кайлъка, Генерал Лавров, Генерал Генецки, Гривица и др., които служат и като филтър срещу замърсяването на въздуха и са любимо място за разходка на жителите и гостите на града.

Източник: http://www.gulyantsi.net/
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: