ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр.Гълъбово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Стара Загора - гр. Гълъбово

Гълъбово е град в Южна България.

Местоположение

Гълъбово се намира в Старозагорска област и е в близост до град Раднево. Градът е административен център на община Гълъбово. Той е позициониран в югоизточната част на Горнотракийската низина. Името Гълъбово носят и три  села в България.

Градът е разположен на юг от Старозагорското поле на двата бряга на река Съзлийска, на 48 км югоизточно от Стара Загора, 254 км източно от столицата София. В близост е до градовете Симеоновград (13 км), Раднево (24 км) и Харманли (26 км).

Надморската височина е  83 м, а населението - около 9183 жители. През територията му преминава главен път Е85 Русе – Капитан Андреево, свързващ Румъния с Турция и Гърция.

 

Природни показатели 

Релефът е предимно равнинен. Лятото е характерно с големите си горещини, а зимата е мека и къса, но за сметка на това застудяването настъпва по-рано в сравнение с останалите райони в област Стара Загора. 
Средните годишни температури са около 12оC

Икономика


Добивът на лигнитни въглища заема основно място в икономиката на община Гълъбово. Територията й включва голяма част от Източномаришкия басейн. На територията на община Гълъбово се намират 2 от топлоелектрическите централи на комплекса “Марица-изток” – ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3.
На базата на въгледобива в района, през 1958 г. в град Гълъбово е изградена и функционира единствената в България фабрика за производство на брикети. Производството й се използва преди всичко за битови нужди.
Преобладаващата част от предприятията в общината са възникнали и работят като обслужващи или съпътстващи местната икономика въгледобив и енергопроизводство. Най-голямото измежду тях е "Енергоремонт – Гълъбово" АД, осъществяващо монтаж и ремонт на енергетични машини и съоръжения в комплекса.
В града работят няколко малки и средни предприятия от други отрасли на промишлеността – ремонт и поддържане на селскостопански машини, строителство, мебелопроизводство, хранително-вкусова промишленост.
Важно място в икономиката на общината заема и селското стопанство. В района се отглежда преди всичко пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, памук, тютюн, както и зеленчуци в по-малки количества.

Туризъм

Интересно място за почивка и разходка е намиращия се до Гълъбово, язовир "Розов кладенец". Мястото е обитавано от редки птици и язовирът и е предложен за включване в мрежата за защитени местности на НАТУРА 2000.

Образование и здравеопазване


В града има три детски градини, две основни училища и една професионална гимназия по електротехника.
Здравното обслужване на населението  се осъществява от общинска болница - гр. Гълъбово и Стоматологична поликлиника.
Градът разполага с общинска библиотека, читалище, художествена галерия, общински дом на културата. Духовността е съхранена в православните храмове, най-старият от които е черквата "Св. Иван Рилски", построена през 1897 г.

 

Източник: http://bg.wikipedia.org  http://www.szeda.eu/galabovo/
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: