ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Шивачево

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Сливен - гр. Шивачево

Шивачево е град в община Твърдица, Област Сливен.

Местоположение

Град Шивачево е разположен в Шивачевската котловина (една от най-малките Задбалкански котловини) и в южното подножие на Елено-Твърдишка планина. Градът се намира на около 30 км западно от гр. Сливен, 25 км северно от гр. Нова Загора и 12 км източно от общинския център гр. Твърдица. 

Релеф 

Релефът в землището на гр. Шивачево е котловинен и планински. На югозапад се намира вътрешнокотловинното възвишение Межденик, а на югоизток – Шивачевският рид (Карабаир). Старопланинският склон е стръмен и е набразден от силно вкопани долове. Най-висок връх в землището на гр. Шивачево е вр. Кичеста (1425 м), а на северозапад от него се извисява най-високият връх на Елено-Твърдишка планина вр. Чумерна (1536 м).

Климат 

Климатът в района на гр. Шивачево е преходноконтинентален. Средногодишната температура на въздуха е около 12 С, средната януарска - 1 С, а средната юлска - 23 С. Годишното количество на валежите е около 600 мм/кв.м. Само в най-високите части на Елено-Твърдишка планина климатът е планински. 

природни дадености

През гр. Шивачево протичат малки реки, които се вливат в р. Блягорница – приток на р. Беленска от водосборния басейн на р. Тунджа. Близо до бившия рудник "Хаджи Димитър" се намира минерален извор. Югоизточно от гр. Шивачево е изграден микроязовир, който се използва за напояване и рибовъдство. 

В района на града са разпространени чисти и смесени гори от дъб, габър, бук и др. и иглолистни насаждения от черен и бял бор, ела и др. В речните долини се срещат върба, топола, бряст и др. Животинският свят е представен от благороден елен, сърна, дива свиня, вълк, лисица, заек и др. 

История 

Забележително е, че през Шивачево някога е минавал стар римски път. При разкопки са намерени амфори, питоси, шлем на римски войн.

Религии


Населението на града изповядва християнската религия. Местният църковен храм се нарича "Свети Димитър" и е построен в средата на 18 век. Известният поп Харитон е служил там няколко години преди Априлското въстание.

Икономика

През последните години основното занимание на хората в региона е земеделие. Тук се отглеждат предимно трайни насаждения, череши, праскови и винени сортове лозя (каберне и мерло).

Инфраструктура

В града има училище СОУ "Геори Алексиев Каравелов", читалище "Просвета" и целодневна детска градина "Слънчев ден".

Има и редовни автобуси за Сливен.

 

Източник:   http://bg.wikipedia.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: