ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Брусарци

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Монтана - гр. Брусарци

Брусарци е град в Област Монтана . Той е административен център на община Брусарци.

Местоположение

Намира се на 23 км от град Лом, на 37  км от Монтана, на 50 км от Видин и 75 км от Враца. Градът е административен център на община Брусарци с девет съставни села - Василовци, Дондуково, Буковец, Дъбова махала, Киселево, Княжева махала, Крива бара, Смирненски (по-рано Луковица и Гайтанци) и Одоровци. Възлова жп гара на линиите Мездра-Видин и Мездра-Лом, шосейни връзки с Видин, Лом и Белоградчик.

География

Разположено в западната част на Дунавската хълмиста равнина, по терасите на река Нечинска бара, десен приток на Лом, на височина 100 м. На изток от Брусарци се издига височината Поломски венец. Климатът се характеризира със среавнително студена зима и горещо лято.

Равнинният характер на релефа, естественото плодородие на почвата и възможностите за механизирана обработка са предпоставка за развитието на растениевъдство, главно в отглеждането на зърнено - хлебни, зърнено - фуражни и технически култури, лозя и овощни градини, а наличието на пасища създава условия за развитие на животновъдство.

Икономика

През 80-те години, Брусарци има промишлено-аграрна структура - керамичен завод, ремонтен завод, промкомбинат, но след 1989 постепенно се деиндустриализира.

 

инфраструктура

В града има училище, детска градина, читалище, аптека и лекарски кабинет. В Община Брусарци училищата са три, детските градини също, а читалищата са седем. 

Пътищата в Брусарци са второкласни и третокласни. В общината има ж.п. спирка, която свързва София с Брусарци, Лом и близките градчета. Той се намира на 33 км от Европейският път Е-79 (Румъния-България-Гърция).

 

Източник: http://brusartsi.org/   http://bg.wikipedia.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: