ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Костенец

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - гр. Костенец

Костенец е град в Област София. Той е административен център на община Костенец.

местоположение

Разположен е в подножието на Рила, на около 75 км югоизточно от София, на 17 км от Ихтиман и на 95 км от Боровец.

Природни дадености

Климатът е умерено-континентален. Особена характеристика е богатството на минерални извори в района.

Благоприятните климатични фактори, уникалното съчетание на термоминерални водни ресурси с непосредствената близост до зимния курорт Боровец и до столицата, както наличието на природни и исторически забележителности създават предпоставки за целогодишно развитие на туризъм, отдих и спорт.

В полската част на района на общината са разположени земеделски земи, подходящи за отглеждане на ягоди, малини и касис, както и на зърненожитни култури - фуражни сортове пшеница, ръж, тритикале, овес. Голяма част от земеделските земи, разположени по оградните планини, са пустеещи. Върху тях виреят добре етеричномаслени култури. В общината има земеделски територии, подходящи за отглеждане на лен. Модерно хладилно предприятие за изкупуване и преработка на плодове и зеленчуци помага на производителите изгодно да реализират продукцията си. В землището на с. Костенец и землището на с. Горна Василица има изградени седем микроязовира за напояване на прилежащите земеделски земи. Ситуирането на микроязовирите благоприятства създаването на рибовъдни стопанства.

икономика


Перспективно за общината е развитието на туристическите услуги, земеделието (вкл. изграждането на малки предприятия за преработка на земеделска и горска продукция), дървообработването, шивашките дейности, за които има значителен интерес от чужди търговски дружества, и др.

забележителности

В града има християнски храмове и параклиси с историческа и културна стойност: църквата "Св. Великомъченик Георги" и параклисите "Св. Илия", "Св. Петка", "Св. Панталеймон". Балнеоложкият курорт Момин проход е утвърден лечебно-рехабилитационен център и привлича много посетители.

В района на Костенец са запазени 36 надгробни могили, 20 могилни некропола, включващи 75 надгробни могили, останки от 11 антични селища и селища от бронзовата, ранно- и късножелязната епоха, 6 селища от римския период и 8 късносредновековни селища.

Ценен паметник от римската епоха, а по-късно от Първата и Втората българска държава е крепостта Траянови врата, където през 986 г. Цар Самуил нанася голямо поражение на император Василий Втори.

Балнеологичните курорти "Вили Костенец" (Костенец Баня), Пчелински Бани и с. Костенец се намират в близост до града. Особено красив е Костенският водопад до с. Костенец, описан от Иван Вазов в "Какво пее планината" и "Костенец – пътни бележки".

инфраструктура

В Костенец има 3 детски градини, 4 училища и едно читалище. В града има и община, болница - "Специализирана болница за рехабилитация" и два стадиона.

транспорт

Автобусният транспорт в града се осъществява от частни превозвачи. През Костенец минава и ж.п. линия София - Пловдив - Димитровград с две гари - в гр. Костенец и кв. "Момин проход".

Източник: http://bg.wikipedia.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: