ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Божурище

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - гр. Божурище

Божурище е град в Западна България. Намира се в Софийска област и е административен център на Община Божурище.

местоположение

Отстои на 14 км северозападно от гр. София, на същото разстояние североизточно от гр. Банкя и на 19 км югозападно от Нови Искър. Общината включва десет населени места - Божурище, Гурмазово, Делян, Златуша, Мала Раковица, Пожарево, Пролеша, Росоман, Хераково и Храбърско.

КЛИМАТ

Характерен е полупланинският релеф, който обуславя и климата - зимите са меки, летата прохладни, под влиянието на близостта до планините Витоша и Люлин. Надморската височина на Божурище е 573 м.

ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

Община Божурище се намира в непосредствена близост до София, на Международен път Е80 Белград - Истанбул. До София може да се стигне с автобус №54, маршрутни таксита или с влак.
На територията на Божурище има и летище, което в момента не функционира, а се използва за състезания през почивните дни – гонки, drag racing, тунинг изложения, провеждане на мото събори и др.
Градът е газифициран на 90%, изградени са водопровод, електропреносна мрежа и канализация. Има телефонна мрежа и интернет връзка. Улиците са асфалтирани и осветени.

Здравеопазване

Грижата за здравето на жителите е поето от медицински център и индивидуалните лекарски практики. Работят също лаборатория и аптека.

Култура и Образование

Културният живот на Божурище е съсредоточен в красивата сграда на Народно читалище "Христо Ботев". В града има също обединена школа по изкуствата, камерен хор и фолклорен ансамбъл, средно училище и две детски градини.

Близостта на общината до столицата създава добри възможности за развитие на нейната икономика и култура, освен това превръща Божурище в предпочитано място за живеене. Едновременно с това община Божурище е обявена за един от най-чистите райони в страната в екологично отношение, подходящ за билкопроизводство и екотуризъм. Развитието на съвременната община Божурище е свързано с три символа - конят, символизиращ коневъдството и конния спорт, самолетът - люлката на българската авиация и цветето божур, обагрящо всяка пролет околностите на града, откъдето идва и името му.

Традицията на града в коневъдството продължава и в наши дни с отглеждането на расови състезателни коне и организирането на регионални, национални и международни състезания по конен спорт.

Източник: http://bg.wikipedia.org/ http://bojur.net
Снимки: http://www.panoramio.com http://bojur.net

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: