ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Кочериново

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кюстендил - гр. Кочериново

Кочериново е град в Област Кюстендил. Той е административен център на община Кочериново.

местоположение

Община Кочериново се намира в югозападната част на Република България и е разположена от двете страни на средното течение на р. Струма. Намира се на 50 км от Кюстендил, на 9 км от Благоевград и на 88 км от София.

Релефът е многообразен. Има планини, котловини, проломи и речни долини. Планинските и полупланинските територии в общината заемат 44,52 % от общата площ. На територията на община Кочериново има изградени 14 микроязовира.

Природни забележителности и паметници на културата


В райота на с. Пороминово са застопорени разкопките на древен римски храм на бог Сабазий, част от град Спортела. В района на с. Цървище и с. Фролош има около 15 пещери, в някои от които са открити рисунки по стените от времето на палеолита.

Общината притежава редица природни забележителности (Стобски пирамиди, голям брой щъркелови гнезда, неповторимата природа и др.)

Екология и туризъм


В момента е в процес на доизграждане Пречиствателна станция гр. Кочериново, която ще обслужва община Кочериново и община Рила. Основен проблем на общината е събирането на отпадъците и липсата на фирми за тяхното преработване.

Разположението на общината на главния път за Рилски манастир предоставя условия за развитие на ресторантьорство и хотелиерство. През гр. Кочериново ежедневно минават големи потоци български и чуждестранни туристи.

инфраструктура

В града има училище - СОУ "Христо Ботев" и детска градина.

През община Кочериново минава главен път Е-79: София - Кулата и единственият път за Рилски манастир. На територията на общината е развит и ЖП транспорт, линията София - Атина. През общината минава оптически кабел София - Гърция.

Източник:  http://www.sputnik-bg.com/bg/index.htm    http://bg.wikipedia.org/
Снимки: http://www.sputnik-bg.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: