ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Костинброд

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - гр. Костинброд

Костинброд е град в Област София. Той е административен център на община Констинброд.

местоположение

Костинброд e разположен в северозападната част на Софийското поле на 17 км от София,  на 15 км от Нови Искър и на 20 км от Банкя. То е обградено на север от могъщите склонове на Стара планина, на юг от Люлин и Витоша, на запад стига до варовитите възвишения на Сливница и Драгоман. Множеството топли мuнералнu uзворu го правят желано място за отдих u лечение.

история


Неслучайно Софийското поле е било населено още в праисторическо време, за което говорят множеството древни могили, некрополи и находки в околностите на София и на територията на община Костинброд. Твърде интересна и богата е находката в местността "Градище" на територията на сегашната опитна станция за ягодоплодни култури. Там е разкрита крайпътна станция на важния път от римско време Ниш-Цариград.

Основна забележителност в местността е обектът "Късноримска резиденция". Това е огромен, единен по замисъл и изпълнение монументален комплекс, който от гледна точка на архитектурната типология принадлежи към т.нар. перистилни сгради. По време на археологuчесkuте разkопku са разkрuтu основи с богата цветна мозайkа в топли тонове, cъgoвe, мoнemu, паметни плочи.
Обеkтът е в процес на реставриране u проучване.

икономика


През годините Костинброд е известен като града с големи успехи в птицевъдството и животновъдството. В близост се намират институт по птицевъдство, птицекомбинат, институт по животновъдство. По-рано тук се е намирал и най-големият на Балканския полуостров институт по ягодоплодни насаждения. През 90-те години на 20. век много от тези институти прекратяват дейността си.

Характерно за местното население е отглеждането на високопродуктивни животни. Основните земеделски култури, които се засяват на територията на общината, са: пшеница, ечемик, грах, царевица, слънчоглед, картофи. Отглеждат се редица зеленчуци.

инфраструктура

В града има две основни училища, професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство, едно СОУ, три читалища, театър, частна детска градина и три обединени детски заведения.
Градът е с добра инфраструктура.

Транспорт

Има редовни автобуси, влакове и маршрутни таксита до София, Сливница, Драгоман и др.

 

Текст:  www.kostinbrod.bg/
Снимки: Мирела

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: