ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Квартали:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

СТАРА ЗАГОРА - старият град зад планината

Имоти в град Стара Загора

Стара Загора е областен център в централната част на Южна България.

Местоположение

Той е един от големите градове в страната. Разположен е в полите на Средна гора. Намира на 230 км източно от София, на 180 км от черноморското пристанище Бургас, на 90 км североизточно от Пловдив и на 70 км югозападно от Сливен. Релефът му е нископланински и равнинен.

Стара Загора има важно комуникативно значение, тъй като е разположена на пътя между източните и западните части на България.

Климат


Климатът на града се характеризира със силно влияние на Средиземноморието през долината на река Марица. Лятото е горещо и сухо, а зимата е мека без големи снеговалежи (средна януарска температура 10°С). Характерно за района е тихото през по-голямата част на годината време.

икономика


Стара Загора е един от най-бързо и добре развиващите се градове в България. Съществуващата вече добра инфраструктура, наличието на развити промишлени сектори и благоприятното географско положение, подходящо за развитие на земеделието, го правят един от най-перспективните градове в страната.

Днес Стара Загора е модерен град със съвременно градоустройствено решение, с развита икономика (сред първите 10 общини в България) и богат културен живот. С добри темпове се движи газификацията на града. Екологичното гориво се използва в повечето обществени сгради – детски градини, училища, административни и културни институти. Системата за промишлено и най-вече за битово газифициране продължава да се развива.

Ключови икономически сектори за общината са: машиностроене; металообработване; производство на храни, тютюн, бира и вино; дървообработване и производство на мебели; текстил, шивачество. Най-динамично развитие се отчита при мебелната индустрия, производството на машини и оборудване и производството на изделия от пластмаси. Продукцията на производствените предприятия е конкурентоспособна и заради използването на природен газ като енергийна суровина. В общината успешно може да се инвестира също така в овощарство и лозарство, отглеждането на маслодайни и технически култури.

образование

Важен фактор за развитието на града е наличието на много добър кадрови потенциал – над 20% от работната сила е с висше образование. Това се дължи преди всичко на съществуващите в града учебни заведения. Тракийският университет е специализиран в аграрните науки, хуманната и ветеринарна медицина, екологията, педагогиката.

В Стара Загора се намират и професионални гимназии, които подготвят кадри за машиностроенето, електротехниката, строителството, ветеринарната медицина, управлението на бизнес процесите.

История


Благодарение на централното си положение градът има богата и интересна история. Той е един от най-древните градове в Европа. През Възраждането Стара Загора е важен търговски център. По време на Освободителната война е изгорен до основи и след това наново възстановен след Освобождението. Следва бурно икономическо развитие. Стара Загора е известен като градът на липите и творците. Там са родени много известни български писатели.

забележителности

От стария град в началото на XX в. се ражда съвременният, с характерен план, широки улици и булеварди, Градът се гордее с един от най-красивите паркове в България - "Аязмото", в който има десетки видове уникални растения. В него е разположена и Старозагорската обсерватория. В града са запазени много антични и средновековни паметници. Сред тях са останките на Античния театър “Августа Траяна” в центъра на града, а множеството тракийски гробници в района продължават да са неизчерпаема съкровищница за археолозите.

В Стара Загора съществува исторически музей с богата сбирка.

Градът има традиции в областта на оперното изкуство, тук е един от най-старите опери  в България. Има също така и драматичен и куклен театър и художествена галерия, множество библиотеки и читалища. Цялата централна част на града е обявена за археологически резерват.

Подобно на много други български градове, и Стара Загора и нейните околности се радват на голямо количество минерални извори. Те са разположени при селата Старозагорски минерални бани и Сулица. Балнелечебното дело в Старозагорските минерални бани имат стара, дори антична традиция, а днес продължават да бъдат сред основните балнео-курорти в страната.

Транспорт

Градът е стратегически кръстопът, през който минават важни транспортни артерии между източната,  западната, северната и южната част на България. Градът има транспортни връзки по шосе и с влак с всички краища на страната.

Има редовни автобусни линии от Стара Загора към всички посоки в България. Магистралата София – Пловдив – Бургас и пътят от Русе за Кърджали минават през Стара Загора. Влаковите маршрути са към Пловдив, София, Бургас. В града освен ж.п. връзки има и летище, което макар и не работещо е със запазена инфраструктура.

 

Източници: http://www.chambersz.com/ ; http://city.starazagora.net/ ; http://www.sz.government.bg/BG.php 

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: