ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

град СЛИВЕН

Имоти в град Сливен

Сливен е областен град в Югоизточна България.

 


Местоположение

Разположен е в източната част на Горнотракийската низина, в самото подножие на Сливенския Балкан. Градът се намира на 300 км източно от столицата София, 28 км северозападно от Ямбол, 70 км североизточно от Стара Загора, 75 км източно от Казанлък, на 114 км западно от Бургас и на 130 км от границата с Гърция и тази с Турция.

Климат и води


Територията на Сливен попада в района на Подбалканските полета и климатът се характеризира с  мека зима, а лятото е сравнително горещо. Водните ресурси на общината, макар и да са представени от множество реки, подпочвени води и езера, не са големи.

 

Икономика


В Сливен има стари традиции в областта на текстилната промишленост, развити са и още много други отрасли на промишлеността и селското стопанство.

В областта има благоприятни условия за развитие на лозарството и овощарството (в долината на река Тунджа се отглеждат много праскови).

Като се отчитат интересът на населението и възможностите на потенциала, могат да се определят следните приоритети за развитието на малките и средните предприятия:

- хранително-вкусова промишленост – предприятия за производство на месни продукти, млечни произведения, хлебни изделия, зеленчуци, плодове и др.;
- текстилна и шивашка промишленост - фирми за производство на килими, трикотаж, мебелни тъкани и др.;
- туризъм – туристически агенции;
- високотехнологични и иновативни предприятия в машиностроителната, електротехническата, електронната и химическата промишленост – фирми за сглобяване и сервиз на електроуреди, за производство на пластмасови изделия и др.

Всичко това, заедно със сравнително добре изградената инженерна и техническа инфраструктура, определя производствено-икономическия комплекс като предпоставка за ускореното развитие на общината и в бъдеще.

Минерални извори


В района на община Сливен има и минерални извори. С най-важно значение са Сливенските минерални бани, където е изградена добра материално-техническа база - минерална баня, балнеолечебници, почивни станции и хотели и плувен басейн. Скалният масив “Сините камъни”, чистият въздух, изобилието на вода, умереният климат, минералните извори, плодородната долина на Тунджа и Сливенското поле са само част от факторите,  които биха помогнали за развитието на града в бъдеще.

 

Културни забележителности

Сред основните културни забележителности на град Сливен са Историческият музей, където има постоянна изложба на шедьоври на българското изкуство през Възраждане.

Къща-музей Хаджи Димитър се намира в югозападната част на града и представлява комплекс от няколко сгради, реставрирани през различни времеви периоди. Комплексът включва родната къща на българският революционер Хаджи Димитър, с ханът и селскостопански помещения към къщата.

Етнографският музей в Сливен се помещава в сграда от XIX век с много интересна архитектура. Градската  галерия “Сирак Скитник” предлага експозиция от съвременно българско изкуство.

Сливен е град с красива стара градска архитектура. Паметникът на големия български революционер Хаджи Димитър е издигнат през 1935 година в центъра на града. Фигурата на легендарния войвода е изправена върху правоъгълна колона. В основата на паметника, в специални ниши могат да бъдат видени бюстовете на други изтъкнати Възрожденски личности от град Сливен.
В Сливен има много християнски църкви, най-известна сред които е църквата “Св. Димитър”, разположена в центъра на града.

Историческият бряст, който е на приблизително 600 години расте в центъра на града и най-вероятно е свидетел на много от събитията в неговата история. В Сливен има много християнски църкви, най-известна сред които църквата “Св. Димитър”, разположена в центъра на града. Възможност за разходка в близкия до града Сливенски Балкан е станцията на седалковия лифт. Той се намира непосредствено в подножието на планината и отвежда на повече от 600 м надморска височина.

Местността “Карандила” е разположена в североизточната част на Сливен, сред вековни гори. Там е разположен Природен парк “Сините камъни” с площ 11 380 хектара, където има много интересни естествени скални образувания, сред които е "Халката". Местността предлага отлични възможности за почивка, спорт и туризъм. Има ски писти със ски-влек, футболно игрище и езеро. "Карандила" е изходна точка за планински туризъм по добре маркирани планински еко пътеки.

В града се намират следните висши учебни заведения и колежи:

- Инженерно-Педагогически Факултет на "Технически Университет – София"
- Колеж към "Технически Университет – София"
- Медицински Колеж към "Тракийски Университет – Стара Загора"
- Колеж “Бизнес И Финанси“ към Бургаски Свободен Университет

Транспорт

Градът се намира на магистралната железопътна линия № 3 и на международната магистрала Е-73, свързваща София с Бургас. От Сливен има редовни автобусни линии до градовете Ямбол, Нова Загора, Карнобат, Айтос, Бургас, Елена, Велико Търново и малките села в областта. Сливен е важен железопътен възел по линията София – Карлово – Бургас. Железопътните линии №8 и №3 в направление запад-изток, освен изявена промишлено-транспортна функция, имат и туристическо значение. Градът има добре уреден градски автобусен и тролейбусен транспорт. Въздушният транспорт е представен от летище Бършен край гр. Сливен, с възможности да се използва за нуждите на гражданската и селскостопанската авиация. Градът може да получи много важно стратегическо място в картата на България, ако това летище бъде отворено.

По поречието на река Асеновска е изграден язовир Асеновец, който е основният водоизточник за гр. Сливен. Ел. захранването на града е стабилно и се осъществява от ТЕЦ “Марица-изток” чрез подстанция “Ямбол-1” и подстанция “Твърдица”. През територията на община Сливен преминава главният газопровод висока зона, от който е извършено газоснабдяване на 15 бр. промишлени консуматори в гр. Сливен. Изградената разпределителна газопроводна мрежа и географското разположение са предпоставка да се осъществи битово газифициране на жилищните райони и квартали в гр. Сливен.

 

Източници:  http://www.sliven.bg/        http://bg.wikipedia.org/       

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: