ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

МОНТАНА

Имоти в град Монтана

Монтана е областен град в Северозападна България.

Местоположение

Намира се на 113 км северно от София, на 38 км от Враца, на около 50 км на юг от река Дунав и около 30 км на изток от границата със Сърбия и Черна гора. Монтана се намира на р. Огоста в предпланински район на север от Стара планина, в котловина, заобиколен от изток от възвишението Пъстрина (555 м) и от юг от Монтанското бърдо (307 м), наречено в източната си част „Баира“.

икономика

Равнинният характер на релефа в северните части на общината предлага прекрасни условия за развитие на растениевъдството, за механизирана обработка на земята и за изкуствено напояване. На югоизток от града се намира язовир „Огоста“ - най-големият язовир в България, който дава възможности за развитие на поливното земеделие, а също и на дейности, свързани с отдиха и туризма. От обработваемата земя 15.6 % са поливни площи.

Промишлеността е основен отрасъл в община Монтана. В общината преобладават малките и дребните предприятия. В областния град има предприятия за производство на акумулатори ("Монбат"), метални изделия ("Берг Монтана Фитинги", "Мир" и "Балкан"), велосипеди ("Крос"), теракотени и фаянсови плочки ("Крамик Инвест"), шивашки изделия ("Май", "Ани", "Фешън", "Микена" и др.), както и предприятие за преработване на каменни блокове ("Монолит").

Образование, култура и забележителности

В град Монтана функционират 13 целодневни детски градини, 1 обединено детско заведение, 4 детски ясли и 2 полудневни детски градини. Към общообразователните училища се отнасят едно начално, 12 основни, 4 пълни средни и две гимназии - ГПЧЕ и Природо-математическа гимназия. Професионалните училища са: ТМТТ "Юрий Гагарин", ТЕТ "Христо Ботев", ИТ "Васил Левски", СПТУ по лека промишленост и СПТУ по строителство.   В Монтана се намира и Стопанско-правен факултет - гр. Монтана, филиал на УНСС.

В Монтана има активен културен живот. Сред основните забележителности на града са Историческият музей и Художествената галерия “Кирил Петров”,  Драматичният театър, а по-известните исторически паметници и местности са архитектурният комплекс „Лапидариум“, историческата местност "Кале баир", „Ашиклар Еко“и Язовир „Монтана“.

Миналото на Историческият музей в Монтана е част от богатата история на България. 50 години музеят издирва, събира, съхранява и популяризира културно-историческото богатство в региона. Първите археологически разкопки през 1915 г. на римското селище под крепостта "Монтана" можем да приемем като начало на музейното дело в града.

Друга забележителност на града е Държавният архив - съхранява безценно документално богатство от всички сфери на обществения, политическия, културния и икономическия живот на региона.

Художествената Галерия “Кирил Петров” е една от най-богатите художествени галерии в провинцията.

Южно от града се намират останките от римската крепост Кастра ад Монтанезиум. Именно оттам идва името на града. Повечето от находките, които са открити в нея, се пазят в Историческия музей на град Монтана.

Язовир Монтана се намира южно от града - прекрасно място за почивка, спорт, воден туризъм и риболов. В околността има множество почивни бази и заведения. В района има редовни автобусни линии.

Само на 22 км западно от града се намира Лопушанският манастир. Посетителите могат да отседнат в хотел-ресторанта в имота на манастира или да се разходят в близката гора.

транспорт

Град Монтана разполага с два вида транспорт – автобуси и влакове, които свързват града с останалата част от страната. Има редовни автобусни линии до София, Лом, Видин, Белоградчик, Плевен и Враца, както и до по – малките населени места. Автогарата и ж.п. гарата се намират в непосредствена близост. Монтана е междинна железопътна спирка по линията Бойчиновци – Берковица.

 

Източник: http://bg.wikipedia.org/    http://www.montana.bg/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: