ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

ПАЗАРДЖИК

Имоти в град Пазарджик

Пазарджик е областен град в Южна България.

Местоположение

Разположен е по поречието на река Марица, в плодородното Пазарджишко-Пловдивско поле. Намира се на 114 км югоизточно от София, на 36 км западно от Пловдив, на 20 км северно от Пещера и на 43 км южно от Панагюрище.

Природни компоненти

Пазарджик има благоприятен климат - характеризира се с топло лято, ранна пролет, късна есен и студена  и влажна зима. Дългото лято, често от април до октомври благоприятства за отглеждането на зърно, ориз, тютюн, памук и др. Средната юлска температура е 23.3°С.

Стопанство

Около 80% от земеделските земи в общината са поливни, което е изключително благоприятна предпоставка за развитието на интензивно местно растениевъдство и животновъдство. През землището на общината текат реките Марица, Тополница и Луда Яна. Този значителен потенциал за напояване се допълва от съществуващите водни канали с обща дължина 346 км, които пренасят вода от шест големи язовира.

Обработваемата земя е 70% от общата площ на общината. Основните дейности и направления на промишлеността с общинско, регионално или национално значение, развивани от предприятията на територията на община Пазарджик, са хранително-вкусовата промишленост и производството на оборудване.

Поради добрите природни условия и голямото количество на земеделската продукция преработката на плодове и зеленчуци и производството на консерви от тях е традиционен и силно развит подотрасъл в общината. В общината има условия за развитие на месната промишленост поради наличието на много малки частни ферми за свине и телета.

В общината се отглеждат и различни винени сортове грозде. Като цяло областта е известна с много винарски райони и изби.

Добре развит отрасъл в региона е тютюнопроизводството. Тук се отглеждат основно ориенталски тютюн и "Вирджиния".

Образование

Училищната мрежа на територията на град Пазарджик включва 5 начални, 7 основни, 4 средни общообразователни училища, 3 профилирани гимназии, 1 междуучилищен център за професионално обучение и един обединен детски комплекс за извънкласни форми. В град Пазарджик през 1973 г. е основан Полувисш педагогически институт. През 1999 г. и в началото на 2000 г. в града има и филиали на Великотърновският и Варненският технически университет (ВТУ).

История


Град Пазарджик е възникнал като естествен търговски център в региона преди 5 века, през 1485 год., а през 1934 год. му е дадено името “Татар – Пазарджик”. Неговите основатели са били татари, а името му било дадено от техният вожд – Султан Баязид II. От търговски център, градът се превърнал във важен икономически и административен център. Днес Пазарджик е център на една от най-проспериращите области в България.

забележителности

В Пазарджик се намират над 150 паметници на културата. Историческият Музей е една от най–новите и най–представителните сгради на града.

Етнографският Музей е обявен за културен паметник, а експозицията му е поместена в най–голямата жилищна сграда от Възродителният период – къщата на Николай Христович.

В Къщата–музей “Станислав Доспевски” се намира на бул.”Мария Луиза” в периода от 1864 до 1877 година е живял изтъкнатият български художник и революционер от Възродителният период.

В Художествената галерия “Станислав Доспевски” има специални културни и научни произведения на изобразителното изкуство. Други културни забележителности са църквата “Св. Богородица” и Синагогата, с нейните красиво изписани вътрешни стени.

Сред природните забележителности в района са Бесапарските ридове на 10 км източно от града, а археологическите разкопки през последните години разкриват голям тракийски град Бесапара в околностите на Пазарджик.

Комуникации


Градът разполага с добре развити автобусни и железопътни линии с останалата част от страната. Пазарджик е разположен на една от главните магистрали в България – София – Пловдив. От Пазарджик има редовни автобусни линии до София, Пловдив, Велинград, Панагюрище, както и до останалите по – малки селища. Автогарата се намира в централната част на Пазарджик, а ж.п. гарата - в южната част на града. Железопътният транспорт осъществява превоз на товари и пътници. Територията на община Пазарджик е свързана с ж.п. коридора Европа - Азия.


Източник: http://www.pazardjik.bg/      http://www.government.bg

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: