ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област ШУМЕН

Имоти в област Шумен

Шуменска област се намира в Североизточна България.

Местоположение

Областта включва десет общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар, Велики Преслав, Смядово и Шумен. Граничи на север с област Силистра, на североизток с област Добрич, на изток с област Варна, на юг с област Бургас, на югозапад с област Сливен, на запад с областите Търговище и Разград.

 

Климат:

Характеризира се с горещо лято, със средномесечна юлска температура 22˚ С и студена зима, със средномесечна януарска температура -1˚ С. Наблюдават се по-големи количества валежи през края на пролетта и началото на лятото. Типични за района са северните ветрове. 

 

Икономика


Приоритетни сфери за развитие на областта в икономическо отношение са селското стопанство, преработващата промишленост, туризмът. Водещи отрасли от преработващата промишленост са хранително-вкусовата, силикатната, химическата, шивашката, мебелната промишленост и преработката на цветни метали. В областта съществува сравнително добре развито търсене на селскостопанската продукция. Налице са възможности за нарастване на търсенето, като предпоставка за това е относително добре развитата хранително-вкусова промишленост и наличието на значителни производствени мощности в този сектор, голяма част от които са ненатоварени. Налице е свободен капацитет в подотраслите млекопроизводство, месна, пивоварна, винена и консервна промишленост.

Забележителности


В област Шумен се намират първите две исторически столици на Българската държава - Плиска и Велики Преслав. Духовният център на България – Мадара е само на 17 километра от областния град Шумен. Мадара е култов център с много светилища от времето на траките, римляните, прабългарите и това на Християнска България. Наричат я “Българската Троя”, заради богатството на откритите културни пластове. Най-забележителният паметник в резервата е уникалният скален релеф Мадарски конник, обявен от ЮНЕСКО за културна ценност със световно значение.


Национален историко-археологически резерват "Мадара"

Богатството на откритите археологически паметници датирани от IV хил. преди Христа до XV век, дават основание на изследователите да нарекат Мадара "Българската Троя". Най-забележителния паметник в резервата е уникалният скален релеф Мадарски конник. Единствен в Европа, той е образец на старобългарското изкуство и символизира мощта и величието на българската държава. Надписите около него, изписани на гръцки език, разкриват подвизите на трима български ханове - Тервел, Крумесис и Омуртаг.

В историческата наука Мадара е известна и като култов център. Тук могат да се видят светилища, езическо капище, християнски черкви, параклиси. През XIV век в скалите на платото, е бил създаден най-големият в България скален манастир с над 150 килии. Днес НИАР "Мадара" е един от най-посещаваните в страната туристически обекти.

Национален историко-археологически резерват "Плиска"

Столица на Първата българска държава, основана от Аспарух. На площ от 23 кв. км. са разположени останки от монументални архитектурни обекти. В археологическия музей е показан битът на населението, материалната и духовната му култура от периода VII-X век.

Национален историко-археологически резерват "Велики Преслав"

Столица на българската държава от 893 до 972 г. В археологическия музей са шедьоврите на българския Златен век: Преславското златно съкровище, керамичната икона "Св. Теодор", керамичен иконостас, колекция оловни печати, автентични писмени паметници от IX-XI в.

Природен парк "Шуменско плато"

Предлага възможности за скален туризъм, планинско колоездене, екомаршрути до осем скални манастира, пещерите под "Цар Крумови порти", местността "Бобота".

транспорт

Географското разположение и релефът на област Шумен осигуряват възможности за развитието й като транспортен възел между Североизточна и Западна България, както и между Северна и Южна България. През територията й преминава трасето на автомагистрала “Хемус”, свързваща Варна със София, както и на ж.п. линията между тези два града. Пътят № I-7 Силистра – Шумен - Ямбол е удобна връзка с национално значение между главните пътища - I-2 - “Русе - Варна”, I-4 - “София - Варна” и I-6  - “София - Бургас”.

Сравнителната близост на област Шумен до морското пристанище и летището във Варна и до речното пристанище в Русе, съчетана със сравнително добре развити ж.п. и пътно-транспортни връзки, предоставя възможност за лесна комуникация до различни точки по света.

 

Източник:  http://www.shumen.bg/     http://bg.wikipedia.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: