ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област ЛОВЕЧ

Имоти в област Ловеч

Ловешка област е разположена в Централна Северна България.

местоположение

Разположена е на площ от 4 128 кв.м и има население от около 165 000 души. Броят на общините в областта е осем: град Ловеч, който е административен и стопански център на областта, Троян, Тетевен, Луковит, Угърчин, Ябланица, Летница и Априлци.

Две трети от територията на областта е планинска, а останалата полупланинска и съвсем малка част е равнинна. По-големите реки, които преминават през нея са: Осъм, Вит, Златна Панега, Видима.

В района климатът се проявява като лятото е сравнително топло, а зимата е студена и за нея са характерни студените ветрове. В райони на Предбалкана- Троян, Априлци, Рибарица, Тетевен и др., климатът се характеризира с по-силно изразена зима, докато лятото е прохладно, а големи количества валежи се наблюдават в края на пролета и началото на летния сезон. 

 

Природата там е изключително щедра, защото тук са пресечните точки на Балкана и Дунавската равнина. В този район се намират осем резервата и защитени територии, които са част от огромния Национален парк “Централен Балкан”. Сред тях най-известни са резерватите: “Козята стена”,“Стенето”, “Боатин” и “Царичина”.

образование

Образователната система в областта е добре развита с общо 91 училища. В тях се обучават предимно средни специалисти с добра общообразователна и професионална квалификация, отговаряща на спецификата на региона – Гимназия за чужди езици “Екзарх Йосиф І” – Ловеч, Ветеринарно-медицински техникум и Кожарски техникум – Ловеч, Техникум по горско стопанство и дървообработване – Тетевен, Средно художествено училище по приложни изкуства – Троян, СПТУ по туризъм – Априлци, СОУ за обучение на планински спасители с. Черни Осъм, община-Троян.От есента на 2001 г. функционира Университетски център – Ловеч. В него чрез сключване на договори с други университети се провежда обучение за придобиване на образователна степен бакалавър и магистър по различни специалности.

икономика

В зависимост от реализираните приходи най-голям дял в икономиката на областта се пада на отрасъл “Индустрия”, който обхваща следните подотрасли:

  • Добивна и преработваща индустрия;
  • Производство на ел. енергия, газ и вода;
  • Строителство;

"Търговия, ремонт на автомобили и битова техника"  и "Селско, горско стопанство, лов и риболов" заемат по-малък дял в икономиката.

туризъм

В района има предпоставка за развитие на екологичен, културен и балнеоложки туризъм. Там са прекрасните резервати “Крушуна” и “Стенето”, в рамките на които има пещери, водопади, лековити минерални извори. Последният се намира в изворната част на река Черни Осъм. През 1983 година изворната област е обявена за буферна зона на резервата. "Стенето" е един от най-обширните резервати у нас, с изключително богат и непроменен растителен и животински свят.

Природните дадености на района, както и богатото историческо минало, превръщат областта в притегателен център за туристи от цял свят. На 10 км югоизточно от гр. Троян в северните части на Троянския балкан се намира прочутият не само в България Троянски манастир "Успение Богородично". Той e третият по големина в България, след Рилския и Бачковския манастир. Пещерата "Съева дупка" се намира близо до село Брестница, на 25 км от Тетевен. Нейната дължина е 400 м, а температурата в залите е постоянна през цялата година - 7-11 градуса.

транспорт

През територията на областта минават две главни транспортни артерии - път E-772 /Ябланица - Севлиево - В. Търново - Търговище/ и Е-83 /Ябланица - Луковит - Плевен - Бяла/. Те осъществяват връзките на Област – Ловеч със съседните и други области и със столицата.

Важна транспортна артерия за областта е път ІІ-35, формираща транспортна ос север-юг, осъществяваща връзката от Плевенска област през старопланинския проход Троян - Кърнаре към област Пловдив.

 

Източник: http://bg.wikipedia.org/     www.lovech.bg/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: