ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област СТАРА ЗАГОРА

Имоти в област Стара Загора

Област Стара Загора е една от най-големите в България.

Местоположение

Разположена е в Централна България. Включва 11 общини, по-известните от които са Казанлък, Чирпан, Раднево, Павел баня и др. Релефът на региона е равнинно-хълмист и планински. В териториалния обхват на областта попадат Старозагорското поле, части от Средна гора, южните Старопланински склонове и Казанлъшката котловина.

климат


Климатът в областта е повлиян от Средиземноморието - характеризира с мека зима и топло лято. В началото на пролетта и към края на есента в района се наблюдават по-големи валежи. През зимните месеци февруари и март е типична появата на силни ветрове. 

 

икономика


Комплексът Марица-изток в областта е вторият по-големина център за производство на електроенергия в страната (след АЕЦ-Козлодуй) и осигурява около 38% от продукцията на този отрасъл. Обширните полски райони  на областта са покрити предимно с черноземни смолници и ливадни почви, които са отлична предпоставка за развитието на интензивно селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.

Горите в планинската част са друго ценно природно богатство на област Стара Загора. Те предоставят благоприятни възможности за развитието на дърводобив, дървообработване, пешеходен, планински и ловен туризъм. Добре развит сектор е дървообработката и производството на мебели. В Стара Загора се намират седалищата на някои от големите фирми, занимаващи се с внос на горива и с производството и продажбата на бензиноколонки и оборудване на газстанции.

Силно е икономическото присъствие на фирмите от региона, работещи в хранително-вкусовия бранш. Освен това на територията на областта работят 7 месодобивни предприятия (кланици за червено месо). Пивоварна "Загорка" - най-големият производител на пиво в България и традиционен лидер в предпочитанията на българите се намира в Стара Загора.

Минералните извори са специфично водно богатство на областта и дават възможност за практикуване на лечебно-санаториално дело, развито в гр. Павел баня, с. Овощник, Ягода и Старозагорски минерални бани.

история


Старозагорска област, разположена на място, в което се пресичат пътищата на много древни народи e населявана от траки, елини, римляни, славяни, българи и турци, тази древна земя носи незаличими свидетелства за историята на старите цивилизации. Множеството праисторически могили, археологическите разкопки на крепостта Карасура край Чирпан, останките от античния римски форум в центъра на Стара Загора и Тракийската гробница в Казанлък са само част от безбройните исторически богатства на региона.

Старозагорските минерални бани са разположени на 15 км северозападно от града. В местността “Мечи чал” са открити древни медни мини, датиращи от 4 хилядолетие пр.н.е. Ваканционното селище Ягода се намира 20 км северно от Стара Загора. На североизток е разположено село Караново, където се намира Карановската селищна могила.

транспорт

На територията на областта се пресичат първокласни вътрешни и международни автомобилни транспортни връзки, които свързват северната граница на България при р. Дунав с южната, до Гърция и Турция. Интензивни са транспортните потоци по двете железопътни линии, свързващи западните части и столицата с черноморските пристанища Бургас и Варна и с югоизточната граница на България с Турция и Гърция. През областта преминават две автомагистрали - Марица и Тракия. Тук се пресичат и трасетата на евро-коридори № 4, 8 и 9, които преминават през България. Край Стара Загора се намира летище, което макар и неработещо в момента, може успешно да се използва за граждански и товарни полети с търговски цели за вбъдеще.

 

Източник:  www.sz.government.bg/   http://city.starazagora.net/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: