ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област СЛИВЕН

Имоти в област Сливен

Сливенска област се намира в Югоизточна България.

Местоположение

Сливенска област е разположен на юг от Стара планина, сред живописна природа. Със своите 3544,066 кв. км тя обхваща 3,19% от територията на страната, което я поставя на петнадесето място между двадесетте и осем области в Република България. Тя граничи на север с Шуменска, Търговишка и Великотърновска област, на юг и запад със Старозагорска област, на изток с Бургаска област и на югоизток с Ямболска област. Област Сливен се намира на разстояние 108 км. от Бургас - най-голямото търговско пристанище в България, където е и най-близкото летище и на 195 км. от Варна - второто по големина пристанище. От столицата София я делят 288 км.

В областта живеят около 213 200 жители, което е 2,8 % от населението на страната. По гъстота на населението Сливенска област се нарежда на 11-то място.

В административно отношение областта е разделена на 4 общини - Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Областен център е град Сливен с около 97 500 жители, който е един от големите градове в България.

Природни показатели


Климатът на територията на Сливенска област се дължи на средиземноморското влияние. Характеризира се с прохладно лято, докато зимата е кратка и мека, без много снеговалежи и със средна Януарска температура около 0оС.  Есента обикновено е по-продължителна от пролетта. Характерен за района е местният вятър, наречен "Бора". 

Областта се характеризира с разнообразен релеф, на север тя е по-скоро полупланинска и планинска, а на юг- равнинна.

Икономика


В структурата на поземления фонд на областта преобладават земите за земеделско ползване. Разнообразието на релефа в областта, в съчетание с почвено-климатичните условия, дават възможност за развитие на редица стопански дейности - селско стопанство, туризъм в някои негови форми, промишленост за храни и напитки и други стопански дейности.

Kлиматичните условия и натрупаният опит са добри предпоставки за ускорено развитие на лозарството и увеличаване дела на обработваемите площи с лозови насаждения. Най-голям относителен дял в растениевъдството на област Сливен заема зърнопроизводството - 53,5%. Традиционни за населението са лозаро-винарството, отглеждането на прасковени и черешови насаждения. Почвено-климатичните условия в област Сливен са най-благоприятни за отглеждане на прасковената култура, поради което тя заема най-големи площи от овощните видове и е основна култура за района.

Благоприятното географско положение и климатични условия, природните дадености, богатото културно-историческо наследство и изградена инфраструктура на областта създават благоприятни условия за привличане на местни и чуждестранни инвеститори и за бъдещо развитие на икономиката на областта. В структурата на индустрията на областта доминира преработващата промишленост. Делът на строителството е 12.4%.

По отделни подотрасли на преработващата промишленост специализацията на областта е главно в производството на текстил и трикотаж, следвано от производството на храни, напитки и тютюневи изделия.

Друг важен отрасъл в икономиката на региона е производството на машини и оборудване. Производство на изделия от неметални минерални суровини в гр. Сливен се поставя началото на производството на стъкло в България. Съществен дял в икономиката на общините Котел и Твърдица имат дървообработването и производството на мебели. Отрасълът е представен от множество малки и средни предприятия.

Туризъм

Красивата и разнообразна природа на областта дава големи възможности за развитието на туризма. Малките Подбалкански градчета Жеравна и Котел, със запазената си автентична възрожденска архитектура могат да се превърнат в притегателен туристически център. В непосредствена близост до Сливен се намира един от най-големите балнеоложки комплекси в страната, Сливенските минерални бани. Посетителите използват минералната вода на балнеологичния център за лечение на заболявания на опорно двигателната система, нервната система, стомаха и чернодробни заболявания.
 

Местността "Карандила" е разположена в североизточната част на Сливен, сред вековни гори. Там ще откриете Национален парк "Сините камъни", където има много интересни естествени скални образувания, сред които Халката. Местността предлага отлични възможности за почивка, спорт и туризъм. Има ски писти със ски-влек, футболно игрище и езеро. "Карандила" е изходна точка за планински туризъм по добре маркирани планински еко пътеки.

Агликина поляна е на 38 км северозападно от Сливен, в Еленския Балкан. Агликина поляна е историческа местност, позната в българската история като сборно място на войводи. Агликина поляна е просторна поляна заобиколена от вековни дъбове и букове.

Транспорт и комуникации


През планинските проходи в източната част на Стара планина, където е разположен град Сливен, минават важни пътища, свързващи Северна и Южна България. През района преминават и някои от големите пътища, свързващи Източна със Западна България.

Железопътните линии имат и туристическо значение. Съществуващата ж.п. мрежа напълно задоволява нуждите на Сливенска област.

Въздушният транспорт е представен от летище Бършен край гр. Сливен, с възможности да се използва за нуждите на гражданската и селскостопанската авиация.
Областта може да получи много важно стратегическо място в картата на България, ако това летище бъде отворено.

 

Източник:  http://www.sliven.bg/       http://bg.wikipedia.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: