ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област Бургас

Имоти в област Бургас

Област Бургас се намира в Югоизточна България.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Бургаската област е една от най-големите в България – около 7 750 кв. км и има около 430 000 жители. В нейните рамки са 13 общини, като по-големите сред тях са Бургас, Созопол, Приморско, Несебър, Малко Търново, Поморие, Айтос и Карнобат. Това, което отличава Бургаска област, е нейното разположение по Черноморското крайбрежие. Географското разположение на Бургаския регион е благоприятно за развиване на туризъм. Главният туристически сезон е лятото.

КЛИМАТ

Бургаската низина, Черноморското крайбрежие, източните части на Стара планина и българският дял на Странджа планина характеризират релефа на областта. Черноморското крайбрежие е разчленено, със силно вдадени в морето носове и полуострови, живописни плажове и дълги и спокойни заливи.

Сред най-известните географски точки в тази част са нос Емине, Маслен нос, Несебърски и Поморийски полуострови. На север, в южните склонове на Стара планина се издига най-високият връх Калето. В границите на областта се разкриват докамбрийски и палеозойски метаморфни скали, различни видове варовици, варовито-глинески седименти. Полезните изкопаеми са разнообразни: медни, железни и титанови руди, мрамори, варовици, българити, кафяви въглища и глини.

Климатът по крайбрежието, както и около 20 км навътре в сушата, се намира под влияние на Черно море. Характеризира се с мека зима, с положителни средномесечни януарски температури – около 3.2˚ С. Снежна покривка рядко се образува, а при наличието на такава се задържа около 4-5 дни.  Лятото е топло с малко количество валежи, като средномесечните юлски температури са около 22˚-24˚ С.  Под влияние на морето, есента е топла и обикновено се характеризира с по-високи температури от пролетта, която от своя страна е хладна. 

Черно море не е замърсено за разлика от други морски басейни в Европа, водите му не са толкова солени и в тях няма опасни животински видове и растения.

ИКОНОМИКА


В Бургаска област се формира 5,22% от брутния вътрешен продукт за страната. В икономиката на Бургаска област водещо място заема промишлеността.

Характерна особеност за регионалната икономика, което ярко я отличава от другите региони в страната е добре развитата инфраструктура, включваща международното летище, няколко пристанищни комплекси и възлов ЖП район.

Това дава основа за развитието на транспортните и складови услуги, както и от части на търговията, концентрация на нефтопреработващата индустрия, силно застъпена преработваща промишленост, която осигурява не само по-висока заетост в сравнение със средната за страната, но и дава възможност за изграждането и дейността на съпътстващи производства и услуги, извършвани предимно в малки и средни предприятия.

В структурата на износа фигурира предимно продукцията на химическата и нефтопреработвателната промишленост, на растениевъдството, дърводобивната и дървопреработвателната, рибната, шивашката, кабелната промишленост, както и производството на вина и спиртни напитки.

МОРСКИ ТУРИЗЪМ

На територията на Бургаска област се намират едни от най-известните български морски курорти  - Слънчев бряг, Приморско, Ахтопол, Св. Влас и др. Те предлагат лукс, комфорт и отлични условия за водни спортове.

Град Несебър е едно от най-предпочитаните морски селища за почивка. Той съчетава прекрасни възможности за морски туризъм и богато културно-историческо наследство.

Старият град е обявен за паметник на културата със световно значение под защитата на ЮНЕСКО. С подобно историческо очарование е обгърнат и друг стар курортен град – Созопол.

Пясъчните плажове при Несебър, Созопол и р.Ропотамо са просторни, с дребнозърнест пясък и широки дюни. В тази част на крайбрежието има 5 малки острова – "Св. Анастасия", "Св. Иван", "Змийски остров", "Св. Петър" и "Св. Кирик".

В областта има термални минерални извори с различна температура и химически състав, които са важни за балнеологичния и морския туризъм. Северозападно от Бургас се намира един от най-старите минерални извори в България - Бургаските минерални бани, откъдето извира вода с температура 41,5 градуса. В Атанасовското и в Поморийското езеро се добива сол, а по дънните им части и край Бургас има богати находища на лечебна кал.

КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Бургаският регион се характеризира и с богато културно-историческо наследство. През епохата на античността се развиват 4 главни икономически, политически и културни центрове, разположени по крайбрежието – Месембрия (Несебър), Анхиало (Ахтопол), Дебелт и Аполония (Созопол). И днес това са едни от най-живописните и добре запазени исторически кътчета на България.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Тя разполага с биоклиматични и балнеолечебни ресурси, горски ресурси, пясъчно-плажни ивици и дюни за развитие на рекреационна дейност. Тук се намират 4 от природните резервати с международно значение - Узунбоджак, Силкосия, Ропотамо и Атанасовско езеро. Сред природните забележителности е заливът Алепу. За защитените местности, са определени устието на река Велека, езерото Вая и Пода, които са пунктове за наблюдение на птици. В областта се намират архитектурния резерват в село Бръшлян и фолклорния резерват - с. Българи. Мястото е интересно и с останки от древно римско селище.

На 20 км северно от Бургас се намира Поморийското езеро, което е заобиколено от солници и балнео-санаториуми. Атанасовското езеро също е на север от града. То е дом на много блатни и морски птици, които мигрират от Гибралтар и Босфора. В Бургаското езеро пък гнездят пеликани, ибиси и чапли. На 10 км южно от Бургас е Мандренското езеро, което е важен орнитоложки резерват.

По поречието на р. Ропотамо е създаден живописен резерват, в който могат да бъдат видяни много интересни животински и растителни видове. В областта има и множество културни паметници, представляващи интерес - запазената старинна църква, която се намира на остров "Св. Анастасия", на 3 морски мили от Бургас, крепостта Пиргос в с. Крайморие, на юг от Бургас и паркът “Отманли”, в близост до нос Чокалия. 

Всичко това прави Бургаски регион едно от най-привлекателните кътчета в България за отдих.

 

Полезен източник: www.tourism.government.bg/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: