ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област КЪРДЖАЛИ

Имоти в област Кърджали

Област Кърджали се намира в Южна България.

Местоположение 

Областта заема северните склонове на Източните Родопи, на площ от около 3 200 кв.км в югоизточната част на България. Граничи на запад със Смоленска област, на север с Хасковска, на юг и югоизток с държавната граница на страната с Гърция.

Граничното положение на района предопределя едно много добро бъдещо развитие. Релефът на област Кърджали е планински и полупланински, силно пресечен от била и тесни долини. През самия град протича река Арда. Най-плодородните почви са по долините на р. Арда и нейните притоци и на границата с Хасковска област .

Климатични особености

Климатът на областта като цяло е мек и влажен, повлиян от Средиземноморието. Характеризира се с мека зима, превалявания от сняг обикновено се наблюдават през месеците декември, януари и февруари, като снежна покривка почти не се задържа. Лятото е горещо и сухо, като често температурите достигат 40ºC. Пролетта е топла и настъпва рано, а есента се характериза с многобройни превалявания от дъжд. 

Близо до с. Кирково, в местността "Варниците" има няколко находища на минерална вода, от които едно е проучено и каптирано.

Икономика


В икономически план областта има добре развито машиностроене, добив на полезни изкопаеми, цветна металургия, шивашка, трикотажна, мебелна, хранително-вкусова промишленост, туризъм и услуги.

Основната култура за областта е ориенталския тютюн с площ от около 53 200 дка, който е и основния поминък на населението в региона.

Дърводобивът също е много добре развит в Областта. Дървеният материал се изнася за вътрешността на страната и в чужбина, като дървесината не се преработва дълбочинно в региона. На територията на Областта има няколко дървопреработвателни предприятия, които при по-голяма инициатива и благоприятна бизнес среда и инвестиции имат фактическа възможност да разширят производството си, тъй като съществува необходимата суровинна база.

Реализацията на трансграничните инфраструктурни проекти и на проектите за трансгранично сътрудничество – особено след откриването на ГКПП “Маказа” ще разкрият нови възможности за интензивно развитие на международния туризъм в областта. Заетостта в област Кърджали е предимно в сферата на промишлеността, строителството, търговията, транспорта и услугите.

Образование


Област Кърджали разполага с добра мрежа от учебни заведения. Функционират следният брой детски градини и учебни заведения: 

  • Детски градини - 102
  • Целодневни детски градини - 126
  • Начални училища - 12
  • Основни училища - 102
  • Средни общообразователни училища - 17
  • Гимназия с преподаване на чужди езици - 1
  • Професионални училища - 14
  • Специални училища - 2
  • Висши учебни заведения - 1
  • Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа - 1

Отдих и туризъм

Язовир "Кърджали" е един трите язовира, заедно със "Студен кладенец" и "Ивайловград", които акумулират притоците на река Арда. Той е втори по големина, а конструкцията му е уникална за Балканския полуостров.
Стената му се намира на 3 км от град Кърджали и една от малкото, които се извисяват над самия град. Язовирът се използва предимно за добиване на електроенергия.

"Кърджали" и "Студен кладенец" са отлично място за почивка, спорт, туризъм и забавления. Там са построени много вилни къщи, ресторанти и други удобства. След стената на язовир “Студен кладенец” е тесният каньон на река Арда, наречен Дяволският мост.

Ускореното развитие на туризма в бъдеще се обуславя от редица благоприятни предпоставки - красивата и екологично чиста природа; значителния потенциал – особено за водни спортове на привлекателните водни площи на язовирите в областта; богатото историческо наследство; подходящите условия за организиран ловен туризъм и други.

Там са разкопките на Перперикон – древно светилище с уникална архитектура, извисяващо се с дебелите си каменни зидове над Кърджали. В целия планински район има отлично изградена мрежа от туристически маршрути, включващи планински хижи и почивни станции.

С откриването на новия гранично-пропускателен пункт Маказа ще разкрият нови възможности за интензивно развитие на международния туризъм в областта.

Транспорт

Главни пътни артерии в областта обхващат следните основни направления. В посока север - юг преминава първокласен път I-5, който е част от международния път Е–85. В посока Хасково и Ардино са разположени два третокласни пътя. Ключово значение за областта ще има разкриването на ГКПП Маказа.

На тази основа се очаква превръщането на коридор № 9 през прохода Маказа /пътят Кърджали – Момчилград – Подкова – Ксанти /Гърция/ в коридор от общорегионално значение на Южните Балкани. Той ще  свързва Кърджали с гр. Ксанти /Гърция/, с гр. Александруполис и други градове в северната част на Република Гърция.

Областта разполага с летище за хеликоптери, изградено в източната част на гр. Кърджали. Летището има добре изградени транспортни връзки с ж.п. гарата, автогарата и самия град. При успешно реализирани инфраструктурни проекти летището би могло да играе ролята на важен транспортен възел, особено при доставката на карго пратки. То може да бъде използвано активно и при реализирането на проектите с национално значение - високопланинското строителство на каскада "Горна Арда" и изграждането на пътната мрежа по европейския коридор № 9.

Като цяло автобусният транспорт в област Кърджали не е в добро състояние. Причините за това са остарелият и амортизиран автопарк, липсата на достатъчно финансови средства за поддръжка, ремонт и закупуване на нови транспортни средства, както и недоброто състояние на пътната /общинска/ мрежа, която води до бързото амортизиране на транспортните средства.

 

Интернет адреси: http://www.kj.government.bg/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: