ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Дъбравино

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Варна - с. Дъбравино

Дъбравино е село в Североизточна България, част от община Аврен, област Варна. Намира се на 45 км южно от гр. Варна и на 15 км югозападно от общинския център Аврен.

обща информация

Селото е разположено край река Камчия непосредствено до Лонгоза. Релефът е хълмисто-равнинен. Лонгозните гори около селото са типични за северното черноморие със своята непристъпност, богата растителност и множество биологични видове.
Климатът е умерено-континентален, повлиян от близостта на река Камчия и Черно море. Характеризира се с прохладно лято, дъждовна есен, мека зима с оскъдни снеговалежи и слънчева пролет. Населението наброява около 1 500 човека. Надморска височина - 31 м.

инфраструктура

В Дъбравино има основно училище, детска градина, читалище, плавославен храм, джамия, аптека, хранителни магазини, лекарски кабинет, кметство, кафене.
Селото е напълно електрифицирано и водоснабдено и предлага на своите жители всички съвременни комуникации - интернет, сателитна телевизия, телефон, мобилни комуникации. Редовен автобусен транспорт свързва Дъбравино с гр. Варна и околните села.
В селото има и футболен стадион, където провежда тренировките си местният футболен отбор, участник в регионалното футболно първенство.

перспективи за развитие

Регионът предлага възможности за следните видове туризъм: културен туризъм, селски туризъм, екотуризъм, лов, риболов и други алтернативни форми на туризъм. Областта около Аврен предлага също възможности и за краткосрочен отдих на местни жители и туристи. Добре развита форма на туризъм е ловният туризъм, което се дължи на няколкото елитни ловни местности с добре развита инфраструктура. Наличието на голям горски фонд, екологично чист въздух, липсата на промишлени предприятия и наличието на резервати са предпоставки за развитието на екотуризъм.
На 1.3 км североизточно от селото се намира пясъчна кариера „Дъбравино“, която осигурява суровини за промишлени производства в гр. Девня. Освен, че осигурява работни места за местните хора, карирерата е и естествен хабитат за популация на брегови лястовици, защитен биологичен вид в България. Екоангажираната компания-собственик на кариерата се грижи да създаде подходящи условия за запазването и увеличаването на популацията.
Традиционно в района се развива растениевъдство, лозарство и пчеларство. Почвите са плодородни, а климатът благоприятен за отглеждане на земеделски култури.

забележителности и събития

  • През 2011 г в селото се състоя първият местен фестивал на хайдушката, възрожденската и патриотичната песен „Върни се вярна ти, любов народна”. Фестивалът е с конкурсен характер, като право на участие имат всички на възраст над 18 г. Амбицията на организаторите е този фестивал да се организира ежегодно.
  • Биосферният резерват КАМЧИЯ има неповторима притегателна сила за фотоловците и изобщо за любителите на природата. В резервата се срещат над 40 дървесни и храстни вида, сред които преобладават полският ясен, бряст, лиани, бръшляни и др. В трудно достъпните за човека блатисти части и лимани на резервата царстват изключително редките и записани в Червената книга блатно кокиче, бяла и жълта водна лилия. Животинския и птичи свят са разнообразни и интересни - 39 вида риба и 156 вида птици намират своята екологична ниша в резервата КАМЧИЯ, което дава възможност на любителите да зърнат морския орел или бухал, черен щъркел или чапла... За търсещите среща с дивата природа местните хора предлагат разходка по една от най-красивите реки в европа - КАМЧИЯ. Разходката с лодка навътре по реката, обградена от дива увивна растителност, създава усещането, че се намирате в непристъпните джунгли на Амазонка.Източници: интернет
Снимки: Мирела, интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: