ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област ХАСКОВО

Имоти в област Хасково

Хасковска област се намира в Южна България.

Нейната територия заема площ от 5 543 кв.км и има население от около 240 000 души.

Местоположение

Разположена е в източната част на Тракийската низина, по поречието на река Марица. На изток достига подножието на Сакар планина, а на запад и северозапад до северните ридове на Източните Родопи. Областта включва 261 населени места, организирани в 11 общини - Хасково, Димитровград, Свиленград, Любимец, Харманли, Маджарово, Симеоновград, Ивайловград, Тополовград, Минерални бани и Стамболово.

Климат

Климатът в района е изключително благоприятен, тъй като е под влияние на Средиземноморието. То е особено подчертано в южната част на областта и по поречието на река Арда-в Ивайловград, Любимец, Маджарово и др. Характеризира се с мека зима и нетрайна снежна покривка, горещо лято - често температурите достигат и до 40˚ С. Пролетта настъпва рано - в началото на април, а есента е по-продължителна и топла. През лятото често се наблюдават засушавания. 

 

икономика


В сферата на промишлеността област Хасково има потенциал за развитие както на традиционните за региона текстилна, шивашка, хранително-вкусова промишленост и машиностроене и на високотехнологични производства. Промишлеността се характеризира с добре развита отраслова структура, утвърдени пазарни традиции, квалифицирана работна ръка и сравнително добре развит сектор на малките и средни предприятия.

Условия, благоприятстващи влагането на инвестиции в производствени дейности на територията на областта са:

 • Съществуващата материална база - неизползвани в момента сгради, помещения и цехове, които след преустройство и влагане на необходимите инвестиции, могат да се използват за офиси и производствени цели;
 • Наличието на квалифицирана работна ръка. Добрите професионални училища в областта и филиалите на УНСС и Великотърновския университет, намиращи се в град Хасково гарантират висока квалификация на работната ръка;
 • Доброто ниво на инфраструктурата, обслужваща бизнеса - телекомуникационни услуги (включително мобилни комуникации и доставка на Интернет), електро и водоснабдяване, транспортна инфраструктура;
 •  Доброто равнище и разумните цени на доставката на други услуги за бизнеса (банкови и застрахователни услуги, правни и финансови консултации, счетоводно обслужване и др.);
 • Традиционното производство на големи количества зеленчуци, плодове и тютюн - добра предпоставка за развитието на винопроизводството, консервната и тютюневата промишленост.

селско стопанство


Селското стопанство е един от водещите отрасли за област Хасково и създава заетост на голяма част от населението. В областта съществуват изключително благоприятни почвено-климатични условия за развитие на растениевъдството. Умерено средиземноморският климат по долината на река Марица, е важен фактор за отглеждането на голямо разнообразие от селскостопански култури. В областта се отглежда едно от най-качествените сортове грозде в страната - мерло. Почвените условия благоприятстват и  за отглеждането на тютюн и зърнени култури. Областта е известна с производството на оранжерийни зеленчуци - домати, краставици и др., освен това е и традиционен производител на дини и пъпеши. Стратегически силните страни за инвестиране в селското стопанство са:

 • Наличието на свободни обработваеми земи, които могат да се вземат под аренда, както и възможностите за наемане на техника за обработване на земята;
 • Добрите възможности за инвестиции в лозарството и овощарството - налице са големи лозови и овощни масиви;
 • Подходящите терени, работна ръка и складови помещения, като предпоставка за развитие на екологично земеделие - отглеждане на билки, подправки, гъби и етерично-маслени култури;
 • Издаването на сертификати за екологично чиста продукция, което ще стимулира развитието на биологично земеделие;
 • Близостта на завод "Неохим", специализиран в производството на химически торове, както и добре развитата мрежа за дистрибуция на препарати за земеделието;
 • Климатичните условия в региона, благоприятстващи отглеждането на ориенталски и едролистен тютюн, което е основен поминък за населението в много от селата на област Хасково;
 • Традициите в областта на бубарството. На територията на област Хасково могат да се вложат инвестиции за възстановяване на черничевите насаждения

 

Здравеопазване

На територията на Област Хасково има следните видове лечебни заведения за извънболнична помощ:

 • Диагностично консултативен център – 2 броя;
 • Медицински център – 19 броя;
 • Медико дентален център – 1 брой;
 • Групови практики – 16 броя от които: 5 – ПМП, 5 – ПДП, 3 - СДП и  3 – СМП;
 • АИППМП – 165, АИППДП – 234, АИПСМП – 261;
 • Медико-диагностични лаборатории – 16 броя;
 • Медико-технически лаборатории - 39 броя;
 • Хоспис – 2 броя.

Болничната медицинска помощ в областта се осъществява от 11 лечебни заведения :

 • 6 болници: МБАЛ АД Хасково, МБАЛ ЕООД „Св. Екатерина” Димитровград, МБАЛ ЕООД  гр. Харманли, МБАЛ ЕООД гр. Свиленград, СБАЛВБ ЕООД Гр. Тополовград, СБАЛВБ ЕООД гр. Любимец,
 • 1 частна болница МБАЛ „Хигия”;
 • 4 диспансера в процес на преобразуване

туризъм


Историческите дадености и богатата култура на област Хасково, съчетани с добре развитата транспортна и туристическа инфраструктура, са благоприятен фактор за развитие на туризма. Важна част от района са лековитите Хасковски минерални бани. Курортната дейност в тях тепърва предстои, като в района има традиции в областта на курортната и балнеоложка дейност. Хасково и неговата околност се радват на богато културно и историческо наследство. В областта се намира Средновековната крепост Хисаря-Хасково и Асеновата крепост при с. Клокотница.

Характерни за района са долмените, кромлехите и менхирите, скалните гробници, нишите, басейните и др. Много често те се срещат обединени във внушителни култови комплекси. Вярата на местното население в силата на тези свети места е толкова силна, че те продължават да се почитат и в по-късните епохи. Едни от най-интересните мегалитни паметници: при с. Долни Главанак, Глухите камъни при с. Малко градище, при с. Пчелари, в близост до с. Хлябово, при с. Овчарово (единственият съхранил се по българските земи тракийски менхир).

Друг добре запазен паметник на средновековното крепостно строителство е крепостта Лютица, намираща се на 6 км западно от Ивайловград. 

Крепостта при с. Мезек (около 75 км югоизточно от гр. Хасково) е една от най-добре запазените средновековни крепости по нашите земи. 

Прекрасен паметник от периода на римското владичество е намиращата се близо до Ивайловград римска вила „Армира”

Тракийска гробница в с. Александрово, североизточно от гр. Хасково, е със стенописи от втората половина на 4 в. пр. Хр. 

транспорт


Географското й местоположение на границата с Гърция и Турция, е изключително благоприятно и представлява важен фактор за развитието на трансграничното сътрудничество в района. През областта преминават два международни пътя. Първият свързва Западна и Централна Европа с Истанбул, а вторият - Северна Европа със Средиземноморието. При Свиленград, една от общините в областта, е един от основните гранично-пропускателни пункта в България, през който преминава пътят за Турция и Гърция.

Отличните автобусни и жп-връзки през територията на община Хасково до входно-изходните гранични пунктове на България улесняват успешната търговия с Гърция и Турция.

 

Източник:  www.haskovo.bg

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: