ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област ПЕРНИК

Имоти в област Перник

Перник е област в Западна България.

Местоположение

На изток граничи с гр. София, на запад със Сърбия, на север и югоизток със Софийска област, а на юг с област Кюстендил.

В рамките на област Перник се включват Общините Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, а основен административен и икономически център е гр. Перник.

климат

Климатът в района има силно изразени четири сезона- наблюдава се топло, но не и горещо лято, докато зимата е много студена. Пролетта е хладна и с много валежи, настъпва към края на март и началото на април, а есента е по-топла. През пролетта и есента често явление е фьонът. 
В районите в близост до планините Витоша, Люлин, Голо Бърдо и Любаш / в районите на Рударци, Кладница, Студена, Перник и др./ климатът е по-влажен и се характеризира по-големи количества валежи. 

туризъм

 

В областта има два основни минерални водоизточника - в кв. "Бяла вода" и в с. Рударци. Минералната вода при с. Рударци се използва за балнео-профилактични цели и се продава като трапезна вода в страната и в чужбина.

Община Перник обхваща Пернишката котловина по горното поречие на р. Струма, част от Национален парк “Витоша” и ботаническия резерват “Острица”. В прилежащите й планини са изградени туристически хижи и заслони, курортен център с минерална вода в с. Рударци и язовири в селата Ярджиловци, Мещица, Студена и Боснек.

Край витошкото село Боснек се намират карстовият извор "Живата вода" и най-дългата пещера в България "Духлата". Близостта на Витоша и намиращият се в региона балнеоложки комплекс "Рударци" са добра предпоставка за бъдещо развитие на туризъм и ски-спорт.

“Врелото” е водна монокална и етажна пещера в Боснешкия карстов регион. На 5 км северно от с. Боснек сред вековни дървета се намира пещерата “Живата вода”. Хижа “Селимица” се намира на югозападните склонове на Витоша в местността Ленищата под едноименния връх Селимица. Разположена е сред иглолистна и широколистна гора на 1305 м. надморска височина. На Голо Бърдо под връх Ранчово градище е разположена хижа “Славей”.

Великолепни условия за ловен туризъм и отдих предоставя и ловното стопанство “Витошко”, където функционира и държавната дивечовъдна станция “Витошко-Студена” с развъдник за планинска пъстърва.

икономика

В регионалната икономика са застъпени почти всички отрасли на материалното производство, като водеща роля има черната металургия ("Стомана индъстри"), производство на електро и топло-енергия ("Топлофикация-Перник" АД; “Електроразпределение”ЕАД-район Перник), машиностроителна и металообработваща промишленост (“Прамет” /Феромагнит/ ; “Струма” АД “Инкомс – Токоизправители “ АД ; “ Солидус” ООД ; ЗГГМ – АД “Минералмаш” АД ), въгледобив и др.

Нараства делът на леката промишленост (предимно шивашка дейност), търговията и услугите.

В областта са развити животновъдството, растениевъдството и отглеждането на зърнени култури.

транспорт


Пернишка област се характеризира с благоприятно географско разположение, в непосредствена близост до София на кръстопът на транс-европейски транспортни коридори. На запад района е в непосредствена близост до Сърбия.

Важно стопанско значение имат ж.п. линиите София - Перник - Благоевград - Петрич, София - Перник - Гюешево и др.
Областта има стратегически позиции за развитието на транс европейския коридор № 4. През територията й преминава и автомагистрала Е-79, свързваща по един от най-старите търговски пътища на Балканите София със Солун и Скопие.

 

Източник:   http://www.pernik.bg/     http://bg.wikipedia.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: