ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Населено място:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

РУСЕ

Имоти в град Русе

Русе е град в Северна България.

местоположение

Разположен е на брега на р. Дунав и е петият по големина и значимост икономически център в България. Намира се на 320 км от София, на 200 км от Варна, на 106 км североизточно от Велико Търново и на 233 км от Стара Загора. Румънската столица Букурещ е само на 72 км.
Територията, която Русе заема, е ориентирана по поречието на река Дунав по протежение на 11 км.

Климатът в града е умереноконтинентален. Лятото е сухо и горещо, което налага изкуствено напояване на земеделските региони в периферията на града.

икономика


Град Русе разполага с добри водоизточници в количествено и качествено отношение. Енергийната инфраструктура в града е добре развита и има капацитетни възможности да поеме големи натоварвания, което би стимулирало бъдещи мощности за икономическо развитие и трансгранично сътрудничество. Техническото състояние на използваните съоръжения е добро.

Индустриалният сектор е водещ в икономиката на Русе. Доминиращо значение има преработващата промишленост. По-важните подотрасли на преработващата промишленост са: химическа и нефтопреработваща промишленост, машиностроене и металообработване, хранително вкусова, текстилна и трикотажна промишленост. Строителството е на второ място по брой фирми от функциониращите в сектор индустрия. Те са предимно частни.

Градът е известен и с уникалната си архитектура и атмосфера, която привлича хиляди туристи.

образование


Град Русе има добре развита образователна система. Там се намира Русенски университет “Ангел Кънчев”, има множество Средни общообразователни училища (СОУ);  Гимназии; 1 Средно училище по изкуствата, Общообразователни училища (ОУ), Техникуми и професионални гимназии (бивши СПТУ); 3 Професионално-технически училища след завършено средно образование (технически колежи), Специализирани училища, Детски градини.

забележителности


Русе е един от старите български градове с традиции в културата, изкуството и образованието и със силно развита промишленост и търговия. Днес Русе е голям икономически, транспортен, културен и туристически център, но е известен като малката Виена, заради запазената си старинна архитектура.

Старият център на Русе е изключително красив. Той носи следите на големия разцвет на града в началото на XX в., когато е бил планиран и застрояван по всички стандарти на модерните западно европейски градове от това време. От тези години са останали около 200 сгради, с пищни украси и елегантен архитектурен силует. 12 от тях са с национално значение, сред тях са Старият театър, Паметникът на Свободата (1908 г.), Музикалната гимназия, Католическата църква (с цветна стъклопис) и др. Интерес представляват и Крепостта Левентабия, Русенската селищна могила, Църквата “Св.Троица”, Паметниците на загиналите в Българо-Сръбската война (1885 г.).

култура

В центъра на града се издига величественият паметник на Свободата, построен от италианския архитект Арнолдо Дзоки през 1909 г., който вече близо век е символ на града.
Има много и различни културни институции с традиции. Сред тях се откроява Русенската опера и филхармония, която е сред организаторите на традиционните Мартенски музикални празници.
В града има драматичен и куклен театър, много читалища и библиотеки. Историческият музей съхранява в 5 отдела – Археология, Природа, Етнография, История на България XIV – XIX век и нова история, над 120 000 фондови единици.

Там се намират и Музеят на градския бит и култура от края на XIX и началото на XX век, Къщата музей “Захари Стоянов” и Пантеонът на Възрожденците. Интересна е къщата-музей “Баба Тонка”, където са отразени важни моменти от историята на града като голямо революционно средище и Националният музей на транспорта и комуникациите, който се помещава в сградата на най-старата железопътна станция в България.

Във фондовете на Художествената галерия се съхраняват творби на именити български и чуждестранни автори. Русе е домакин на няколко от най-значимите ежегодни културни събития в страната: Международният фестивал за симфонична и кантатно-ораториална музика “Мартенски музикални дни” (17 – 31 март); Международен джазфестивал (ноември); Фолклорен фестивал “Златна гъдулка” (юни); Международен театрален фестивал “Дунав – европейска река, Дунав – река на Балканите”.

транспорт


Русе е най-голямото дунавско пристанище на България, благодарение на която се осъществява  голяма част от външната ни търговия. По своето местоположение градът се явява важен национален транспортен комуникационен и търговски възел с намиращи се на неговата територия гранични пунктове на р.Дунав и в Свободна безмитна зона.

Мостът на р. Дунав между България и Румъния, в района на Русе и Гюргево, улеснява комуникацията с  румънската столица Букурещ и пропуска през Русе влакове до всички точки на Европа. Целият национален и транзитен ж.п. трафик към и от Централна, Северна и Източна Европа преминава през гр. Русе. Това се отнася и до значителна част от автомобилния трафик и водния транспорт.

Редовни автобусни линии от Русе има до София, Варна, Плевен, Велико Търново и до много други селища в страната. Русе е първоначална или последна спирка на ж.п. линиите: Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Подкова и Русе – Каспичан – Варна. Чрез тях градът се свързва с националната ж.п. мрежа. Воден транспорт има само по маршрута Русе – Белград – Нови Сад – Будапеща – Братислава – Виена – Линц – Пасу. От 1993 функционира и фериботна линия Русе – Гюргево.

От съществено значение за международния транспорт и логистиката е и митническото обслужване. Само в Русе действат 5 гранични митнически пункта - Дунав мост, Пристанище, Ро-Ро терминал, Товарна гара и Пътническа гара. Там се намира и Районно митническо управление, което управлява всички български дунавски митници - Силистра, Русе, Свищов, Лом и Видин.

В Русе е и седалището на Управлението за проучване и поддържане на българския участък от река Дунав, както и регионалното управление на Морска администрация, пряко свързани с корабоплаването по реката. Тук се намира Корабостроителен и кораборемонтен завод с възможности и капацитет за строителство и ремонт на всякакви речни и речно-морски кораби. В Русе е седалището на Съюза на дунавските корабособственици и мениджъри в България.

 

Източник:  http://www.ruse-bg.eu/      http://bulgaria.domino.bg/municipal_e.htm

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: