ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Нова Загора

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Сливен - гр. Нова Загора

Нова Загора е град в Централна България, Област Сливен. Той е административен център на община Нова Загора.

Местоположение

Намира се на 32 км източно от Стара Загора. Градът е втори по големина в областта след Сливен. Намира се на  222 км от гр. София и на 37 км от Сливен. Населението в града е около  25 000 жители.

климат

Град Нова Загора е разположен в северната част на Горнотракийската низина. Районът се отличава с мек умерен климат и равнинен релеф. Плодородните канелени горски почви и изобилието на водни източници обуславят селскостопанско производство. Географското положение на града го определя като удобен възел за автомобилния и селскостопански транспорт.

История

Проведените археологически проучвания на селищните могили - Дипсизка, Карановска, Дядовска, Новозагорска, позволиха да се направят важни приноси за изясняване културното развитие на древните обитатели на нашите земи.

В съвременния град са открити останките на 2 средновековни селища и некрополи с твърде интересни находки: позлатени гривни и обеци, оловни отпечатъци, с които се скрепвала кореспонденцията.

Забележителности

Селищна могила Караново се намира в северозападната част на съвременното село Караново. Тя е един от най-значителните исторически обекти на Балканите и в Европа. Там са застъпени всички праисторически епохи - от новокаменната до бронзовата включително. Общо могилата е била населявана в продължение на около 3000 г.

На 1 км югоизточно от античния и средновековен обект се намира надгробната Дълга могила - част от голям могилен некропол. При спасителни проучвания през 1976г. в периферията на могилата са разкрити три зидани гробници. Погребаните са били тракийски лекари. Намерен е изключително богат надгробен инвентар - бронзови, стъклени и глинени съдове, бронзови лампи, бронзови мастилници, златен венец и др. Хирургическите инструменти, открити в трите гробници, много добре запазени и украсени, са най-добрите образци, намерени досега в България и едни от най-добрите на територията на някогашната Римска империя. Гробниците датират от I-II в.

Селищната могила до с. Дядово е разположена непосредствено на югозапад от съвременното село Дядово, близо до извор. Могилата е една от най-големите в България и Европа. Висока е 18 метра. Тук са застъпени основните праисторически епохи - новокаменна, меднокаменна, бронзова епоха.

Теке Св. Илия - Гробницата на Кадемли баба султан е разположено на върха Адатепе (Свети Илия) от Светиилийските възвишения, югозападно от село Графитово.

Туризъм

На територията на гр. Нова Загора и в околнистите приоритет заема развитието на селския туризъм и екотуризъма, базирани на автентичния български фолклор, традиции, обичай, самобитност.

В близост са разположени многобройни семейни хотели, предлагащи висококачествено обслужване и гаранция за отлична почивка.

Това, което впечатлява гостите на местността, е уникалната природа, богатството от билки и разнообразието от животински видове в околността.

икономика


В общината се произвеждат металорежещи машини и е световно известна с качествената си продукцията.

Фирма за алкохолни напитки „Градус” произвежда различни видове алкохолни напитки.

„Миролио” ООД е едно от най-големите предприятия в България за производство на текстилни изделия;

Най-големи производители на вина са на територията на общината. Те са: “Винпром АД гр. Русе"- изба с. Кортен и “Вини гр. Сливен" - изба гр. Нова Загора. Избата в с. Кортен произвежда висококачествени вина, ракии и други алкохолни напитки. Продукцията е предназначена както за вътрешния, така и за външния пазар.

Тенденция в общината през последните години е много млади фермери да инвестират в създаването на нови лозови насаждения, които ще осигурят суровина за винопроизводството в бъдеще.

Производство на млечни продукти от краве и овче мляко се извършва главно от “Млечен път” АД гр. Нова Загора. Фирмата произвежда продукция за външния и вътрешния пазар.

На територията на гр. Нова Загора има и утвърдени фирми за производство на месо и месни продукти.

Зърнопреработването и  производството на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия също са доста развити.

Общината има добри традиции в този отрасъл на икономиката. През 80-те години на миналия век тя е била от най-големите производители на селскостопанска продукция в Югоизточния район на България.

Растениевъдството има важно значение за земеделието в региона. Зърнените култури заемат 66% от обработваемата земя, като най голям дял имат пшеницата и ечемикът.

Условията за отглеждане на винени и десертни сортове лозя в община Нова Загора са добри и относителната рентабилност на производството е висока. Общите площи заети с лозя  са около 2600 дка. От овощните видове с най-голямо значение са прасковите, черешите, ябълките и сливите.

инфраструктура

В града има РПУ, читалище и няколко училища.

  • НУ „Свети Паисий Хилендарски“;
  • НУ "Любен Каравелов";
  • НУ "Христо Ботев";
  • НУ "Иван Вазов";
  • ПГТТ "Атанас Димитров";
  • СОУ "Христо Ботев";
  • СОУ "Иван Вазов";
  • ПГСС "Нова Загора".

В гр. Нова Загора има автогара, което улеснява връзките с останалите градове.

 

Източник:  http://www.nova-zagora.com/
Смимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: