Карта
Бележник ()

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Николаево

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Стара Загора - гр. Николаево

Николаево е град в Южна България. Той се намира в Област Стара Загора и е в близост до град Гурково. Градът е административен център на община Николаево.

Градът е разположен в източния край на Розовата долина, на 4 км южно от град Гурково, 37 км североизточно от областния град Стара Загора и 228 източно от столицата София. Надморската височина е  350 м, а  населението е около 3066 души.
Поради местоположението си, релефът на територията на община Николаево е разнообразен – равнинен, хълмист и включващ част от Сърнена Средна гора. Климатът е повлиян от разположението на града между двете планински вериги на север - Стара планина и на юг - Средна гора. Валежите са около средните за страната. Зимата е сравнително мека, снежната покривка е сравнително неустойчива.
Град Николаево носи името на руския генерал Николай Николаeвич. Обявяването му за град става на 18.08.1977 година. Същото име носят и пет села в България (в областите  Велико Търново, Плевен, Перник, Сливен и Габрово).
Пътната мрежа е в добро състояние - през територията на общината преминават два от основните за страната автомобилни пътища в посока изток-запад (главен път І-6 Кюстендил-София-Карлово-Бургас) и север-юг (Европейски транспортен коридор № 9 от Европа през Дунав до Бяло море).
Най-голям дял в икономиката на община заемат фирми от сферата на хранително-вкусовата промишленост. Селското стопанство е втория по значение сектор на местната икономика. Отглеждат се трайни насаждения, зърнено-житни и фуражни култури. Виреят добре и  етерично-маслените култури. Условията са благоприятни и за отглеждане на трайни насаждения: винени сортове лозя, сливи и праскови.
В града  функционират Здравен дом с общопрактикуващи лекари и стоматолози, едно основно училище и една детска градина. Добре запазена е църквата "Св. Св. Кирил и Методий".
Интересна забележителност е разположения в северната част на града хълм Асара. На хълма са запазени останки от крепостта, която е използвана и в българското Средновековие. Крепостта е охранявала прохода Хаинбоаз и е с три реда крепостни стени. Единствената друга крепост на територията на България, която има три реда крепостни стени е "Царевец" във Велико Търново.

Източник: http://www.nikolaevo.net/, http://bg.wikipedia.org
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: