ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

С. Караманово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Караманово

Караманово е село в Северна България. Намира се в община Ценово, област Русе.

Разположено е на 64 км югозападно от центъра на гр. Русе, на 12 км западно от с. Ценово, на 20 км югоизточно от гр. Свищов, на 225 км северозападно от гр. Варна и на 249 км североизточно от гр. София.

Населението е около 930 души. 

Селото се намира в средната част на Дунавската равнина, на 79 м надморска височина. Релефът е низинен и равнинно-хълмист, а климатът - умереноконтинентален. Лятото тук е горещо и сухо, а зимата - студена.

Караманово е разположено недалеч от първокласния път Русе-Бяла-Велико Търново, част от трансграничен транспортен коридор № 9. Основните пътни артерии са с градовете Русе, Бяла и Свищов. Най-близката ж.п. гара се намира в гр. Бяла (26 км).

Караманово е добре устроено село. То е електрифицирано, водоснабдено и с изградени съобщителни мрежи. На територията му има кметство, пощенски клон, основно училище, читалище, православна църква и магазини. За здравето на населението се грижат един общопрактикуващ лекар и един стоматолог. Най-близкото болнично заведение е в гр. Свищов.

Добрите климатични условия и плодородната почва създават предпоставки за развитието на земеделието като приоритетен отрасъл.

Туризъм

Районът е с изключително живописна природа, която създава предпоставки за практикуване на различни видове туризъм. Има възможности за риболов в поречието на р. Янтра. Там е изградено и риболовно училище. Реката предлага чудесни възможности за каяк туризъм. Участъкът от нея, подходящ за спускане с каяк е от гр. Бяла до устието й в Дунав.

Районът на град Русе е известен с Природен парк "Русенски Лом", в който могат да се видят пещери и скални образувания, исторически паметници и зони с богато видово разнообразие.

Текст: Мирела
Снимки: www.panoramio.com, интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: