ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Бръшлен

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Бръшлен

Бръшлен е село в Северна България. То се намира в община Сливо поле, област Русе.

Село Бръшлен е разположено по поречието на река Дунав. Отстои на 37 км източно от центъра на гр. Русе, на 14 км в същата посока от гр. Сливо поле, на 82 км западно от гр. Силистра, на 196 км северозападно от гр. Варна и на 341 км североизточно от столицата София.

Редовен автобусен транспорт до гр. Русе и съседните села.

Намира се на 33 м надморска височина, в източната част на Дунавската равнина. Релефът е равнинен, а климатът - умереноконтинентален. Районът се характеризира със сухи, горещи лета и студени зими.

Бръшлен е с население от приблизително 380 души. Селото е благоустроено, електрифицирано, водоснабдено и с изградени съобщителни мрежи. Най-близкото училище и здравно обслужване са в съседното село Голямо Враново (5 км).

В Бръшлен има кметство, пощенски клон, читалище с библиотека и търговски обекти. Добре развито е селското стопанство и по-специално свиневъдството.

В центъра на селото може да се види Паметната плоча на жителите, участвали в Шипченската епопея. Друга местна забележителност е православната църква "Св. Николай", построена през 1881 г.

От няколко години територията на село Бръшлен попада в защитената местност "Калимок-Бръшлен". Съхранено е богатото многообразие на животински свят, представен от 230 вида птици, влечуги, земноводни и бозайници, редки, застрашени от изчезване и изчезващи видове - регистрирани в Червената книга на България.

В района на Бръшлен има изградени различни пешеходни, колоездачни и речни маршрути, по които могат да се разгледат о-в Мишка и о-вите Малък и Голям Бръшлен. Пролетно и есенно време може да се гребе в каналите в и около Бръшленското блато.

Източници: http://bg.wikipedia.orghttp://brushlen.eu
Снимки: http://bg.wikipedia.orgwww.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: