Посредничество при ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти

При поръчка за отдаване имот под наем МИРЕЛА осигурява:

  • Проучване на предлаганите под наем недвижими имоти със сходни характеристики към дадения момент.
  • Помощ при формиране на наемната цена, според пазарната конюнктура.
  • Екипът ни изготвя индивидуална схема за предлагането на обявения имот с цел бързото осигуряване на подходящ наемател.
  • Изискваме на документ за собственост от Наемодателя и други съпътстващи документи, необходими при сключване на договор за наем.
  • Изготвяме договора за наем според ЗЗД и взаимната договореност между страните.
  • Защитаваме интересите на Наемодателя и оказваме подкрепа през целия наемен период. Ако осигуреният от нас наемател по сключения договор за наем напусне имота преди изтичане на 6 месеца от наемния срок, ние се задължаваме да търсим друг наемател, без да дължите възнаграждение за това. Условието важи за договори за наем с едногодишен срок или срок над 1 г., 
  • Ние осигуряваме публичност на Вашата оферта за отдаване под наем на недвижим имот чрез реклама във водещите печатни и интернет издания в областта на недвижимите имоти. 
  • Наши служители провеждат огледи на имота с потенциални наематели, предварително информирани за качествата на Вашия имот.
  • Ние Ви даваме пълна информация за състоянието на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на офертата си, така че тя да бъде конкурентоспособна .

Можете да подадете обява за предлагания от Вас имот в нашите офиси или да използвате тази възможност