Посредничество при ПРОДАЖБА на недвижими имоти

При продажба на имот, Мирела осигурява на клиентите си следния пакет услуги:

  • Консултира продавача при определяне на реалната пазарна цена на предлагания имот  и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура.
  • Прави маркетингова и рекламна схема за предлагането на имота с цел максимално бързото  му реализиране.
  • Изисква пълен набор документи от продавача, необходими за нотариалното прехвърляне на имота.
  • Мирела защитава интересите на своите клиенти като осигурява необходимата юридическа и консултантска помощ до деня на нотариалното прехвърляне на имота и получаване на пълната стойност на продадения имот.
  • Ние осигуряваме публичност на Вашата оферта за продажба на недвижим имот чрез реклама във водещите печатни и интернет издания в областта на недвижимите имоти.
  •  Наши служители провеждат огледи на имота с потенциални купувачи, предварително информирани за качествата на Вашия имот.
  •  Ние Ви даваме обширна информация за състоянието на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на офертата си, така че тя да бъде конкурентноспособна на този пазар.
  • Защитаваме Вашите интереси. Ако след сключен с нашето посредничеството предварителен договор, по вина на купувача не се сключи окончателен договор за покупко-продажба на имота, ние се задължаваме да търсим друг купувач, без да дължите допълнително възнаграждение за следващата осъществена сделка.

Можете да подадете оферта за предлагания от Вас имот в нашите офиси или да използвате тази възможност