Начало
Бележник ()

23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри"

Училища
Местонахождение:  град София, кв. Подуяне
Виж на картата

Вид училище: общообразователно  
             СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием в подготвителна група

Прием в първи клас:
Хореографска паралелка; общообразователни паралелки; първа смяна целогодишно; полуинтернатни групи /занимални/; най- внимателните и усмихнати преподаватели, логопед и психолог.
Прием след 7-ми клас:
Прием с приемни изпити
Профил: “Чуждоезиков” с ФРЕНСКИ език
1 паралелка- 28 ученици
Профилиращи предмети: ФЕ, AE, История, БЕЛ
Изучавани предмети на ФЕ: история, биология, химия
Реализация на учениците:
Добра подготовка за явяване на тестовете В1, В2, С1 и С2, които дават право за кандидатстване в университети във Франция и в български университети с френски факултети; сключен договор за акредитация от НБУ по програма “Романистика- френски език“- явяване само на ТОП- тест, обучение за срок от 3 години на ученици, приети като редовни студенти; работа по съвместни проекти и публични образователни прояви.
Профил: “Чуждоезиков” с ИТАЛИАНСКИ език
2 паралелки- 56 ученици
Профилиращи предмети: ИтЕ, AE, БЕЛ, История
Изучавани предмети на ИтЕ: физика
Реализация на учениците:
Добра подготовка за явяване на тестовете CHELI3 и B2, които дават право за кандидатстване в университети в Италия, сключен договор за акредитация от НБУ по програма “Романистика- италиански език“- явяване само на ТОП- тест, обучение за срок от 3 години на ученици, приети като редовни студенти; работа по съвместни проекти и публични образователни прояви.
Профил: “Чуждоезиков” с НЕМСКИ език
1 паралелка- 28 ученици
Профилиращи предмети: НЕ, AE, Математика, Информ. технологии.  
Реализация на учениците:
Знания и умения за ползване на НЕ и АЕ.
Подготовка за кандидатстване с математика.
Високо- технологични знания и умения.
Профил: “Природоматематически” с АНГЛИЙСКИ език
1 паралелка- 28 ученици
Профилиращи предмети: АЕ, Математика, Информ. технологии
Изучавани предмети на АЕ: история
Реализация на учениците:
Знания и умения за ползване на АЕ.
Подготовка за кандидатстване с математика.
Високо- технологични знания и умения.
Прием без приемни изпити:
Общообразователна паралелка, след завършването на която се получава свидетелство за основно образование и възможност за кандидатстване след 8 клас.

Учебна база:
40 добре оборудвани кабинета със специализирана техника за чуждоезиково обучение.
Голям и малък физкултурен салон, хореографска зала, фитнес-зала и двор със спортни съорежения, даващи възможност за сформиране на представителни отбори на училището по различни спортни дисциплини, извънкласни спортни занимания на учениците и учителите, работа на учителите по ФВС в името на здравната култура на децата.
4 компютърни кабинета спостоянен достъп до Интернет, чрез които се реализират часовете по информатика и инф. технологии предвидени в учебните планове; работа с най- новите версии на операционни системи и офис- пакети на Microsoft; използване на Интернет в свободното време на учениците за търсене на необходимата за учебния процес информация.
Библиотека с богата художествена, научна и специализирана литература; с 4 компютъра, свързани с Интернет; принтер; ксерокс.
Ученически стол и бюфет, осигуряващи пълноценно и здравословно хранене на учениците и контролирани от училищното ръководство и родителите.
Лекарски, логопедичен кабинет и кабинет на училищен психолог, даващи възможност за консултации по проблеми на ученици, родители и учители.
Актова зала и клуб на учителя и ученика, изполвани за провеждане на семинари, тържества, срещи, концерти и др.

Транспортни връзки:
автобуси № 9, 11, 72, 75, 120, 313, 404, 413
трамваи № 20, 22
Маршрутки № 1; 2; 12; 15; 17; 18; 20; 21; 30; 33; 34; 43; 48

Адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 21;
Телефони: 02/9442781; 02/9443588; 02/9441121;
e-mail: lycee23@abv.bg
URL: http://23sou.info/Професионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Плевен" 1; Тел. директор: 086/811 430

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата