Имот под наем - спокойствието на осигурената постоянна доходност- или как да си осигурим подходящи наематели при добри условия

Гид на клиента

 Подайте обява тук!

Имот под наем означава сигурен доход. За да се убедите в силата на това правило обаче, е необходимо да познавате особеностите на процеса по осигуряване на подходящия наемател и спецификата на наемните отношения.
Консултантите в офисите на Мирела ще Ви помогнат с професионални съвети в това отношение.

Излагаме пред Вас основните стъпки при отдаването на имот под наем:

Подберете внимателно Вашия консултант.


Едва ли е необходимо да Ви убеждаваме за важната роля на опита и професионализма при осъществяването на консултантска дейност при сделки с недвижими имоти.
При изборът на посредническа агенция за недвижими имоти задължително следвайте няколко основни правила:

  • Проучете предварително възможностите на компанията-посредник. За това Ви съветваме да прегледате специализираните източници на информация за недвижими имоти. 
  • Съберете информация от своите близки и познати за фирмата, към която смятате да се обърнете.
  • Задължително посетете офиса на агенцията за недвижими имоти, която смятате да ангажирате.
  • Поискайте среща с агента на недвижими имоти от МИРЕЛА, пред когото да изложите основните характеристики на имота, който давате под наем и задайте всички интересуващи Ви въпроси. По време на тази среща Вие ще си изградите първоначална представа за стила и начина на работа на избраната агенция за недвижими имоти.
  • Заложете на компания с  опит, добро име и възможности за реклама, разполагаща със специализиран екип в сделките с наеми на недвижими имоти.

Задължително сключете с компанията за недвижими имоти договор в писмена форма - за възлагане на консултантска и посредническа дейност

В този договор са уредени всички права и задължения на фирмата-посредник, размерът на възнаграждението, както и условията, при които то се заплаща. При сключването на договора задължително поставете всички интересуващи Ви въпроси и при нужда се консултирайте с адвокат.
Възнаграждението, което нашите клиенти дължат за посредническата услуга е в размер на 50 % / без ДДС/ от договорения месечен наем еднократно. 

Ако Вие се доверите на Мирела, очаквайте от нашите служители и специалисти професионално съдействие и подкрепа в следните основни моменти в процеса на отдаване под наем на Вашия имот:

Предварителен оглед на имота

По ваше желание и в удобно за Вас време, наш консултант ще посети имота и ще Ви консултира по всички въпроси, относно необходимите ремонтни, довършителни дейности, концепция за вътрешен интериор и обзавеждане.
Това е от съществен интерес за осигуряването на подходящи наематели при максимално добри условия.

Консултация относно наемната цена

Нашите специалисти ще Ви предложат мотивирана концепция съвет за размера на наемната цена. Важно е тя да бъде адекватно формирана, на база на множество параметри, които не могат да бъдат пренебрегнати.
Защото за Вас е важно да си осигурите спокойствието на осигурената постоянна доходност, максимално дълго време.

Огледи  с потенциални наематели

 

Организирането и провеждането на огледи на имота е съществената част от работата на компанията- посредник- от изградените професионални умения за работа с клиенти на служителите на Мирела зависи успеха на водените сделки.
В редица случай за Вас е важно да получите предварителна информация за потенциалния наемател на имота още преди огледа, затова ние Ви я предоставяме.

Договор за наем

При сключването на договора за наем следва да бъдат договорени всички въпроси от съществено значение за страните, за което имате пълното съдействие от мениджърския екип на Мирела.  Ние ще Ви предложим компактен и изчерпателен вариант на договор за наем. Неразделна част от договора е приемо-предавателният протокол, в който се описва състоянието на имота и вещите в него.


Заплащане на възнаграждение за консултантската и посредническа услуга

Клиентите на Мирела могат да заплатят договореното възнаграждение в брой или по банкова сметка.Ако продавате имот

Полезни съвети за продавачите на недвижими имоти

Франчайз за брокерска дейност с недвижими имоти от МИРЕЛА

МИРЕЛА предоставя концепция за успешен бизнес и ползването на марката МИРЕЛА (франчайзинг) при осъществяването на посреднически сделки с недвижими имоти и продажбата на услуги в сферата на недвижимите имоти.

Единствено в www.mirela.bg можете да видите статистика на цените на имотите на база реално осъществени сделки от 2002 г. насам

Информацията се генерира автоматично от Административната ни система в края на всеки месец.

Какво Ви предлага "ОФИС НАЕМИ" на МИРЕЛА

Търсите имот под наем, искате на наемете недвижим имот - добре дошли в интернет страниците на МИРЕЛА.

Ако търсите под наем

Полезни съвети за наемателя

Ако искате да закупите недвижим имот

Полезна информация за реда и условията на посредническата дейност на Мирела при закупуване на недвижими имоти.

Управление на недвижими имоти

При сключване на договор за управление на имот ние Ви предлагаме: 1. Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота 2. Юридическо обезпечаване на сделката 3. Осигуряването на най-подходящите наематели и още .. вижте материала ..

Какви са разходите при покупко-продажба на имот

Продажна цена на имота, посредническо възнаграждение (комисиона), местен данък и държавни такси. Как можете да спестите. Нашите агенти на недвижими имоти ще Ви предложат решения.

Придобиване на земя от чуждестранни граждани

Съгласно ангажиментите на България в процеса на европейската интеграция, в Конституцията са направени промени с цел хармонизиране на българското законодателство с провото на Европейския съюз, съгласно които чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя