Община Варна

Общини
Местонахождение:  град Варна, Център
Виж на картата

Кмет
Иван Портних
[email protected]
Телефон: 052-820-280
Телефон: 052-820-000
Телефон: 052-820-082

Елена Гюзелева
[email protected]
Началник отдел "Обща канцелария"
Телефон: 052-820-280
Телефон: 052-820-000
Телефон: 052-820-082

Миглена Йонкова
[email protected]
Гл. експерт "Канцелария на кмета"
Телефон: 052-820-280
Телефон: 052-820-000
Телефон: 052-820-082

Христо Иванов
[email protected]
Заместник-кмет
Телефон: 052-820-328
Телефон: 052-820-032

Нели Енчева
[email protected]
Гл. специалист "Административно обслужване"
Телефон: 052-820-231
факс 052-820-134 231

Зорница Манушева
[email protected]
Старши специалист "Техн.осигуряване"
Телефон: 052-820-117

Пламена Маринова
[email protected]
Заместник-кмет 
Телефон: 052-820-328
Телефон: 052-820-032

Красимира Стефанова
Гл. експерт "Информационно и технически осигуряване"
Телефон: 052-820-328
Телефон: 052-820-032

Пейчо Пейчев
[email protected]
Заместник-кмет
Телефон:  052-820-375
Телефон: 052-820-024

Юлия Манолова
[email protected]
Старши специалист "Техн.осигуряване"
Телефон: 052-820-375
Телефон: 052-820-024

Тодор Иванов
[email protected]
Заместник-кмет
Телефон: 052-820-030
Телефон: 052-820-280

Невин Али Басри
[email protected]
Гл. експерт "Информационно и технически осигуряване"
Телефон: 052-820-283

Нора Момчева
[email protected]
Секретар
Телефон: 052-820-001

Дияна Йорданова
[email protected]
Мл. експерт "Информационно и техн. осигуряване"
Телефон: 052-820-001

Тодор Балабанов
Председател на Общ. съвет
Телефон: 052-820-028 363

Велина Димитрова
[email protected]
Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване"
Телефон: 052-820-363
т/ф 052-820-064 363

Виктор Бузев
[email protected]
Главен архитект
Телефон: 052-820-721

Христо Недев
[email protected]
Служител по сигурността на информацията
Телефон: 052-820-666
ф.052-820-111 274

Райони:

 РАЙОН АСПАРУХОВО
 РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК
 РАЙОН МЛАДОСТ
 РАЙОН ОДЕСОС
 РАЙОН ПРИМОРСКИ

Дирекция "Местни данъци"

Николай Бонев

[email protected]

Директор

Телефон: 052-820-716

Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43
URL: http://www.varna.bg/Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата