Община Поморие

Общини
Местонахождение:  област Бургас, гр. Поморие

ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ
Телефон: 0884800539
[email protected]

Техн. сътрудник
Христина Иванова
Телефон: 0596/22004
Телефон: 0882420042
Телефон: 0596/25236

Зам.-кмет по бюджет и финанси
Янчо Илиев
Телефон: 0596/23174
Телефон: 0882420053
[email protected]

Зам.-кмет по строителство, инфраструктура, транспорт
Кунчо Гайдов
Телефон: 0596/23052
Телефон: 0882420050
[email protected]

Зам.-кмет по образование, култура, хум. дейности и спорт
Илия Джингов
Телефон: 0596/22101
Телефон: 0882420052
[email protected]

Секретар на община Поморие
Тони Митев
Телефон: 0596/22271
Телефон: 0897 870032
[email protected]

Технически съдружник
Галина Димитрова
Телефон: 0596 2 3074

Гл.експерт “Архитектура и строителство”
Деана Неделчева
Телефон: 0596/23074
Телефон: 0885992997

Празник на общината: 6 май
Площ: 413304 дка
Население: 27829 души
Населени места: 17
Тел. код: 0596

Дирекции и отдели на общината:

  • Дирекция "Финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността"
  • Дирекция “Бюджет, финанси, местни данъци и такси”
  • Дирекция “Образование, култура и вероизповедания”
  • Отдел "Туризъм, търговия и услуги"
  • Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности"
  • Oтдел "Териториално селищно устройство"
  • Отдел "АПОН"

ДИРЕКЦИЯ „ПРИХОДИ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Директор на дирекция
Щеляна Неделчева
Телефон: 0596/26358
Телефон: 0884685800
[email protected]

Специалист „Обслужване”
Желязко Петров
Телефон: 0596/26120
Експерт „Обслужване”

Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” (БФСД)
Директор на дирекция
Дора Косталова
Телефон: 0882 420 016
e-mail: [email protected]

Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” (ПНАИО)
Директор на дирекция
Хубавина Япаджиева
Телефон: 0596 2 5926
e-mail: [email protected]

Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти“ (СУТОСУП)
Директор на дирекция
Петър Войнов
Телефон: 0882420010
e-mail: [email protected]

Контакти
гр. Поморие, ул. Солна 5
Община Поморие
тел. 0596 22004, факс: 0596 25236
E-mail: [email protected]
http://pomorie.bg/

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

КАБЛЕШКОВО
Ивайло Душев
Кмет
Телефон: 05968/2021
Телефон: 0882420012
[email protected]

АХЕЛОЙ
Иван Георгиев
Кмет
Телефон: 05968/5065
Телефон: 0882420011
http://pomorie.bg/

БАТА
Георги Георгиев
Кмет
Телефон: 05967/2030
Телефон: 0882420013
[email protected]
Марияна Душева
Спец. АО
Телефон: 05967/2130

СТРАЦИН
Хасан Кралъ
Кмет
Телефон: 05967/2346
Телефон: 0882420045
[email protected]
Халил Хасан
Спец. АО

ГЪЛЪБЕЦ
Тодорка Липчева
Кмет
Телефон: 05969/2112
Телефон: 0882420032
[email protected]
Тодорка Кирова
Спец. АО
Телефон: 05969/2114

ГОРИЦА
Тончо Киров
Кмет
Телефон: 05969/2412
Телефон: 0885747448
[email protected]

ДЪБНИК
Мустафа Юсеин
Кмет
Телефон: 05969/4257
Телефон: 0882420019
[email protected]

ГАБЕРОВО
Ахмед Мехмед
Кмет
Телефон: 05969/4256
Телефон: 0882420015
[email protected]
Юмюгюл Смаил
Спец. АО

ПОРОЙ
Фатме Смаил
Кмет
Телефон: 05969/2242
Телефон: 0876249207
[email protected]
Фатме Смаил
Спец. АО
Телефон: 05969/2240

БЕЛОДОЛ
Фирдес Нурула
Кмет
Телефон: 05967/2209
Телефон: 0882420047
[email protected]
Христина Калчева
Спец. АО

МЕДОВО
Георги Желев
Кметски наместник
Телефон: 05968/3097
Телефон: 0882420021
[email protected]
Стоянка Дърлянова
Спец. АО

КАМЕНАР
Петко Петков
Кметски наместник
Телефон: 05968/6501
Телефон: 0882420017
[email protected]
Тодорка Петкова
Спец. АО

КОСОВЕЦ
Али Хашим
Кметски наместник
Телефон: 05967/2411
Телефон: 0889969618
[email protected]

ЛЪКА
Жасмина Димитрова
Кметски наместник
05968/3183
0882420018
[email protected]

АЛЕКСАНДРОВО
Петър Хараламбов
Кметски наместник
Телефон: 05968/3033
Телефон: 0877 211 628
[email protected]Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата