Община Пазарджик

Общини
Местонахождение:  град Пазарджик, Център
Виж на картата

Кмет
Тодор Димитров Попов
Телефон: 034/ 44 55 01
[email protected]

Заместник-кмет
Петър Петров

Секретар на Общината
Румен Кожухаров

Служител по СИ
Николай Николов

Финансов контрольор
Георги Пейчев

Празник на общината: Първата събота на юни
Площ: 637 кв.км
Население: 127 287 души
Надм. височина: 215 м
Пощ. код: 4400

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Административно правно и информационно обслу-жване“

Отдел “Правно-административно и информационно обслужване”

 • Отдел “Обслужване на Общински съвет”
 • Звено „Обслужване на Обществения посредник”


Дирекция "Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността"

 • Отдел “Финансово стопанска дейност”
 • Отдел “Управление на Общинската собственост”
 • Отдел “ Местни данъци и такси“ - Началник отдел: Димчо Караиванов, тел.: 034/442295


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Гражданска регистрация на населението”

 • Сектор “Гражданска регистрация”
 • Сектор “ЕСГРАОН”
 • Сектор “Информационно обслужване”


Дирекция ”Териториално и селищно устройство”

 • Отдел “Териториална инфраструктура, строителство и инвеститорски контрол”


Дирекция “Архитектура”

 • Отдел “Урбанизация”
 • Отдел “Архитектура и инвестиционно проектиране”
 • Отдел “Строителен контрол и приемане на строителството”
 • Отдел “Кадастър, регулация и вертикално планиране”


Дирекция “Образование и култура”
Директор: Георги Спасов
Телефон: 034/445506

 • Сектор “Образование”
 • Сектор “Култура”


Дирекция “Социални дейности”

 • Сектор “Социална политика”
 • Сектор “Работа с малцинствата и етническите групи”


Дирекция "Европейски фондове и програми"

 • Отдел “Европейски Фондове”

Община Пазарджик - информация
Телефон: 402359
Община Пазарджик - факс
Телефон: 442495
Пропуск - информация
Телефон: 402234
Денонощен дежурен по "Об.СС", GSM
Телефон: 0889700987
Телефон: 446057

ОТДЕЛ "Местни данъци и такси"
Началник отдел - Минко Минков
Телефон: 442295

Общинска администрация

Адрес:
бул. България №2
Пазарджик
4400
България
Телефон: (034) 44 55 01
Факс: (034) 44 24 95

E-mail: [email protected]
URL: http://www.pazardjik.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Алеко
0884330700
0885898329
035272221

Априлци
0884330701
0885898325
035242221

Братаница
0888130702
0884330702
0885898326
035251222

Величково
0884330703
0885898320
035192222

Гелеменово
0884330704
0885898322
035222222

Главиница
0884330705
0885898321
034449002

Говедаре
0884330706
0885898323
035282222

Дебращица
0884330707
0885898324
035162047

Добровница
0884330708
0885599639
035254222

Драгор
0884330709
0885599640
035182222

Звъничево
0884330710
0885599641
035212222

Ивайло
0884330711
0885599642
034486121

Крали Марко
0884330712
0885599634
035142230

Ляхово
0884330713
0885599635
035251322

Мало Конаре
0884330714
0885599636
035132230

Мирянци
0884330715
0885599637
035202221

Мокрище
0884330716
0885599638
035292180

Овчеполци
0884330717
0885599643
035102221

Огняново
0884330718
0885599648
035112224

Паталеница
0884330719
0885599647
035162032

Пищигово
0884330720
0885898316
035142226

Росен
0884330721
0885898315
035255221

Сарая
0884330722
0885898317
035257326

Сбор
0884330723
0885599646
035256221

Синитево
0884330724
0885599644
035232221

Тополи Дол
0884330725
0885599645

Хаджиево
0884330726
0885898319
035122221

Цар Асен
0884330727
0885898314
035258221

Црънча
0884330728
0885898311
035162023

Черногорово
0884330729
0885898318
035142373

Юнаците
0884330730
0885898327
035192236Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата