РПУ - Пазарджик

Полицейски управления
Местонахождение:  град Пазарджик
 • Първи район- обслужва кв. „Младост” и с. Добровница
  Приемна: ул. „Г. Пенев” (в сградата на бившето „АПК”), тел.44-63-59.

Служители: инспектор Атанас Илиев, мл.пол.и-р Христо Грънчаров, мл.пол.и-р Петър Урилов, мл.пол.и-р Александър Босаков.

 • Втори район- обслужва кв. „Изток”
  Приемна: ул. „Бузлуджа” №22А (сградата на полицейския участък), тел.43-32-03

Служители:инспектор Иван Шкодров ,мл.пол.и-р Димитър Николов,мл.пол.и-р Иван Чанев, мл.пол.и-р Румен Маринков, мл.пол.и-р Илиян Костадинов, мл.пол.и-р Николай Спасов

 • Трети район- обслужва кв. „Марица” и района на МБАЛ- Пазарджик
  Приемна: пл. „Съединение”№2 (сградата на РУМВР- Пазарджик), тел.43-34-56

Служители: инспектор Стоил Караманов, мл.пол.и-р Крум Некезов, мл.пол.и-р Иван Ганчев

 • Четвърти район- обслужва централна градска част и индустриалната зона
  Приемна: ул. „Виделина”№2, тел.44-35-15

Служители: инспектор Тодор Тодоров, мл.пол.и-р Елвира Божилова,мл.пол.и-р Петьо Вълчев

 • Пети район- обслужва кв. „Запад”
  Приемна: ул. „Хр. Ботев”№39, тел.44-50-01

Служители: инспектор Кръстьо Малинков, мл.пол.и-р Тошко Стоилов, мл.пол.и-р Благой Байдов, мл.пол.и-р Георги Василев

 • Шести район- обслужва кв. „Устрем” и кв. „Ставропол”
  Приемна: в сградата на ЦДГ „Юрий Гагарин”, тел.44-18-35

Служители: инспектор Стоян Влахов, мл.пол.и-р Георги Гераков, мл.пол.и-р Пламен Панчев, мл.пол.и-р Тодор КежевРайонно Полицейско Управление - Каолиново

Адрес: пл."Украйна" №3 Тел: 166, 05361/2291, 05361/2292, 05361/2293

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Нови Пазар

Адрес: ул."Плиска" №1 Тел: 166, 0537/22251, 0537/22252

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Велики Преслав

Адрес: ул."Борис Спиров" №18 Тел: 166, 0538/42503, 0538/42504

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Димитровград

Адрес: гр. Димитровград бул. Димитър Благоев Тел: (0391) 6-33-21 , (0391) 6-33-22

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Попово

Адрес: ул. “Райко Даскалов” 18 Тел: 42507; 42508

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Хасково

Адрес: гр.Хасково ул. Антим I 11 Тел: 2186 500

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Омуртаг

Адрес: ул. “Иван Вазов” 2 Тел: 6-37-21; 6-37-22

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Смолян

Адрес: гр.Смолян, ул.”Константин Иречек” №1 Тел:

Районно Полицейско Управление - Мадан

Адрес: гр.Мадан, ул. “Обединение” №10

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Чепеларе

Адрес: гр.Чепеларе, ул. “Дичо Петров” №1

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Златоград

Адрес: гр.Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №7

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Търговище

Адрес: ул. “Трайко Китанчев” 39 Тел: 60460; 67365