МБАЛ Балчик ЕООД

Болници (Поликлиники)
Местонахождение:  област Добрич, гр. Балчик

Вид лечебно заведение: МБАЛ

МБАЛ - Балчик" ЕООД е болница за лечение на остри и обострени хронични заболявания в областта на вътрешната патология, неврологията, хирургията и инфекционната заболеваемост.
Разполага със 120 легла структурирани в 6 клинични отделения: терапевтично, детско, неврологично, хирургично, акушеро-гинекологично и инфекциозно. Базата е с много добри пространствени условия в т.ч. и болнични стаи от боксов тип, включени в единна телевизионна система. В помощ на клиничните отделения са: секторът по образна диагностика с конвенционален рентген, ехограф, мамограф, скенер, клинична и микробиологична лаборатория, модерен стерилизатор. Към приемно-консултативния блок са обособени кабинети по доплерова сонография и ЕЕГ, ехокардиография и ендоскопска диагностика. Лепароскопската хирургия е вече утвърден операционен метод. Болницата разполага с квалифициран персонал, като 90% от лекарите са с призната специалност, а някои - с две. Болните заплащат единствено регламентираната дневна потребителска такса и получават пълния обем от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, общи медицински грижи и хранене - общо и диетично. Болницата има добра колаборация с общопрактикуващите лекари, медицинския център и филиала за бърза медицинска помощ. Договорът с РЗОК и дава възможност да работи по 35 клинични пътеки. Акредитационната оценка от 4 звезди за 3 години е добър атестат за "МБАЛ - Балчик" ЕООД като лечебно заведение, на което всеки може да повери грижата за своето здраве.

Управител: д-р Парсек Саркис Салбашян


Адрес: гр. Балчик, ул. Златко Петров 1;
Телефон: 0579 / 7 22 38
Регистратура МЦ1 - телефон: 0579 / 7 28 66
E-mail: [email protected]

http://www.mbal-balchik.com/Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград" ЕООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, бул. "Съединение" 49, Телефон: 0359/5-30-83, 0359/5-42-70

Виж на картата

"Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания - Велинград" ЕООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, м. “4-ти километър”, Телефон: 0359/5-22-43, 0359/5-32-73

Виж на картата

"Специализирана болница за рехабилитация - национален комплекс" ЕАД - филиал Велинград

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, ул. "Искра" №15, Телефон: 0359/2-25-43, Факс: 0359/5 20 09

Виж на картата

1-ва Поликлиника

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, бул. "Съединение" 49, Телефон: 0359/2-50-02, 0359/5-42-98

Виж на картата

Медицински център "Асклепий" ООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, ул. "Искра" 15, Телефон: 0359/5-25-61

Виж на картата

Медицински център "Хигия" ООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, ул. „Отец Паисий” № 2, Телефон: 0359 / 5 27 21

Виж на картата

1-ва Поликлиника

Адрес: област Благоевград, град Сандански, бул. "Свобода" 1, Телефон: 074622128

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач” ЕООД

Адрес: област Благоевград, град Сандански, Паркова зона, Телефон: 0746/343, 0746/34300, 0746/34390, 0746/34360, 0746/34344

Виж на картата

Медицински център "Св. Св. Козма и Дамян ООД"

Адрес: област Благоевград, град Сандански, ул. "Мелник" 9, Телефон: 074629277

Виж на картата

"Специализирана болница за рехабилитация - Сандански" ЕАД

Адрес: област Благоевград, град Сандански, кв. Смилово, Телефон: 0746/ 232 31

Виж на картата

Медицински център "Проф. Енчо Калчев"

Адрес: кк. Албена; Телефон: 0579/ 62305, 0803131002;

Медицински център " Медика-Албена"

Адрес: кк. Албена; Телефон: 0579/ 62025, 0803131005;

Виж на картата

Медицински център "Генерал Тошево"

Адрес: гр. Генерал Тошево, ул. Иван Вазов 15; Телефон: 05731/ 2072, 0812131001;

Виж на картата

Медицински център "Тервел"

Адрес: гр. Тервел, ул. Стара планина 2; Телефон: 05751/ 2471, 0827131001;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение Добрич

Адрес: гр. Добрич, ул. Панайот хитов 24; Телефон: 058/ 600160;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение Каварна

Адрес: гр. Каварна, ул. Васил Левски 36; Телефон: 0570/ 83161, 0570/ 83038;

Виж на картата

Специализирана болница за рехабилитация Тузлата - Балчик

Адрес: общ. Балчик, местност Тузлата; Телефон: 0579/ 72480;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение "Бялата лястовица"

Адрес: гр. Генерал Тошево, ул. Иван Вазов 15; Телефон: 05731/ 3858;

Виж на картата