МБАЛ Добрич АД

Болници (Поликлиники)
Местонахождение:  град Добрич, Център
Виж на картата

Вид лечебно заведение: МБАЛ

МБАЛ Добрич има Инфекциозно отделеление, отделение по Трансфузионна Хематология /Кръвен център/ и Акушеро-Гинекологично отделение.

В Инфекциозно отделение се извършва лечебно-диагностична, профилактична и  консултативна дейност. В Инфекциозно отделение работят 6 лекари и 9 специалисти по здравни грижи. От лекарите трима са с призната специалност инфекциозни болести и трима - с детски болести.
Вземането на кръв в Кръвният център се извършва от два екипа - подвижен и стационарен от 7:30 до 13:00 ч. всеки работен ден. В тях работят лекар, лаборант и две мед. сестри. Имунохематологичната диагностика на пациентите се осъществява в лабораториите на ОТХ от лекари и лаборанти.
Акушеро-гинекологичното отделение има 40 легла, разпределени в 3 сектора. 10 са гинекологични, 10 са патология на бременността и 20 за родилки. 2 двойни стаи са определени като ВИП - за родилките.Тук работят 10 лекари, от които 9 са със специалност, а един е специализант, 27 акушерки. Приемат се болни за лечение по 15-те акушеро-гинекологични пътеки. Отделението е пионер в лапароскопската гинекология в България. Безкръвните операции се правят вече над 14 години предвид дългогодишното партньорство между болниците в Добрич и Шафхаузен, Швейцария.

Изпълнителен директор: д-р Жанина Петрова Калинкова

Транспортни връзки:
Автобуси: 23, 24, 76, 123, 124
Тролеи: 1, 4

Адрес: гр. Добрич, ул. Панайот хитов 24;
Телефон: 058/ 600160;
URL: http://www.megaplam.com/Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград" ЕООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, бул. "Съединение" 49, Телефон: 0359/5-30-83, 0359/5-42-70

Виж на картата

"Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания - Велинград" ЕООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, м. “4-ти километър”, Телефон: 0359/5-22-43, 0359/5-32-73

Виж на картата

"Специализирана болница за рехабилитация - национален комплекс" ЕАД - филиал Велинград

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, ул. "Искра" №15, Телефон: 0359/2-25-43, Факс: 0359/5 20 09

Виж на картата

1-ва Поликлиника

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, бул. "Съединение" 49, Телефон: 0359/2-50-02, 0359/5-42-98

Виж на картата

Медицински център "Асклепий" ООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, ул. "Искра" 15, Телефон: 0359/5-25-61

Виж на картата

Медицински център "Хигия" ООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, ул. „Отец Паисий” № 2, Телефон: 0359 / 5 27 21

Виж на картата

1-ва Поликлиника

Адрес: област Благоевград, град Сандански, бул. "Свобода" 1, Телефон: 074622128

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач” ЕООД

Адрес: област Благоевград, град Сандански, Паркова зона, Телефон: 0746/343, 0746/34300, 0746/34390, 0746/34360, 0746/34344

Виж на картата

Медицински център "Св. Св. Козма и Дамян ООД"

Адрес: област Благоевград, град Сандански, ул. "Мелник" 9, Телефон: 074629277

Виж на картата

"Специализирана болница за рехабилитация - Сандански" ЕАД

Адрес: област Благоевград, град Сандански, кв. Смилово, Телефон: 0746/ 232 31

Виж на картата

Медицински център "Проф. Енчо Калчев"

Адрес: кк. Албена; Телефон: 0579/ 62305, 0803131002;

Медицински център " Медика-Албена"

Адрес: кк. Албена; Телефон: 0579/ 62025, 0803131005;

Виж на картата

Медицински център "Генерал Тошево"

Адрес: гр. Генерал Тошево, ул. Иван Вазов 15; Телефон: 05731/ 2072, 0812131001;

Виж на картата

Медицински център "Тервел"

Адрес: гр. Тервел, ул. Стара планина 2; Телефон: 05751/ 2471, 0827131001;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение Балчик

Адрес: гр. Балчик, ул. Златко Петров 1; Телефон: 0579/ 72238;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение Каварна

Адрес: гр. Каварна, ул. Васил Левски 36; Телефон: 0570/ 83161, 0570/ 83038;

Виж на картата

Специализирана болница за рехабилитация Тузлата - Балчик

Адрес: общ. Балчик, местност Тузлата; Телефон: 0579/ 72480;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение "Бялата лястовица"

Адрес: гр. Генерал Тошево, ул. Иван Вазов 15; Телефон: 05731/ 3858;

Виж на картата