Карта
Бележник ()

Частна професионална гимназия по икономика и бизнесадминистрация "Атанас Буров"

Училища
Местонахождение:  град Варна, Център
Виж на картата

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Частна професионална гимназия по икономика и бизнесадминистрация "Атанас Буров" приема ученици след 7 клас по специалността "Банково, застрахователно и осигурително дело".
Частна езикова гимназия с изучаване на английски, немски и френски език "Джордж Байрон" приема ученици след VII клас - профил "Чуждоезиков", с интензивно изучаване на английски език.

Единството на двете гимназии и създадената организация на работа дава възможност
на учениците от ЧЕГ едновременно да придобият професионална квалификация по икономика, а на учениците от професионалната гимназия да приравнятанглийски език и получат съответния документ - за владеенето му на равнище езикова гимназия.

Учебна база:
Дом на науката и техниката - една съвременна сграда в центъра на Варна, чиято база се ползва от две частни училища - Професионална гимназия по икономика и бизнесадминистрация “Атанас Буров”
и Езикова гимназия с изучаване на чужди езици “Джордж Байрон”.

Директор: Стефанка Антонова

Транспортни връзки:
автобуси № 1, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 29, 31, 34, 41, 48, 51, 55, 56, 60, 141, 148
тролейбуси № 82, 83, 86

Адрес: гр. Варна, ул. "Цар Симеон І" № 25,
Телефон: 052/630808; 052/314 507
e-mail: byron_school@abv.bg
URL: http://byron-school.my.contact.bg/Професионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002