Карта
Бележник ()

Частен професионален колеж по туризъм "Васил Левски"

Училища
Местонахождение:  град Бургас, Център
Виж на картата

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Специалности:
Професия: Фирмен мениджър
Специалност: Предприемачество и мениджмънт в производството на облекло и модния дизайн

      В учебната програма е включен материал с овладяването на който се цели колежаните да усвоят достатъчно знания и умения, свързани със същността на модния дизайн.В процеса на обучение освен теоретичните знания се усвояват и практични умения. Материала в учебното съдържание изгражда няколко основни формиращи интелекта подцели като: активиране на наблюдателността и познавателните способности, пространствено мислене, способност за естетическа оценка. Не по-малко важни са утвърждаването на творческата индивидуалност, формирането на ценни личностни качества като трудолюбие, инициативност, отговорност, любов към предметния свят, развитие на способността за иновации.

Професия: Фирмен мениджър
Специалност: Предприемачество и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството

      В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели:
          o усвояване на теоретични и практични знания относно организацията на работата в хотела и ресторанта, създаването и съхраняването на документи, обработка на информация и начини за нейното представяне;
          o усвояване на основни знания, свързани с организацията в хотела и ресторанта и умения за работа в екип и за създаване на такъв;
          o Професионални умения свързани със специфичните особености на отделните дейности – точност, прецизност, актуалност, наблюдателност;
          o Достигнатото ниво на умения е овладяване на знания необходими за изпълнения на професионалните задачи във всички звена в хотела и ресторанта;

Професия: Хотелиер
Специалност: Организация и управление на хотелиерството

      Организация и управление на хотелиерството цели придобиването на знания за вземане на управленски решения, управление на хотелиерския персонал и финансов мениджмънт на средствата за подслон. Усвояват се знания и по управление на технологиите, прилагани в хотелиерството, ресторантьорството /фронт-офис, резервации, рецепция, камериерско обслужване, домакинство, социално-психологически аспекти/ и допълнителните дейности. Изучават се стандартите на хотелиерския мениджмънт на Европейския съюз. Разглеждат се основните положения в организацията и технологията на счетоводния процес в хотелиерството.

Директор: Юлия Тончева

Транспортни връзки:
Автобуси № 1, 2, 2а, 4, 7, 12, 12а, 17, 25, 209, 211
Тролейбус № 1

Адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 7;
Телефон: 056/82-79-62; 
e-mail: collegelevski@abv.bg
URL: http://www.collegelevski.org/Професионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Плевен" 1; Тел. директор: 086/811 430

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата