Карта
Бележник ()

ЦДГ №44 "Крилатко"

Детски градини
Местонахождение:  град Варна, ж.к. Възраждане 1
Виж на картата

Вид

Целодневна детска градина

Информация


Целодневна детска градина № 44 "Крилатко" - Варна е основана през 1984 г.
Тя осъществява прием на деца от 3 до 7 години, живущи на територията на ж.к. "Възраждане", ІІ микрорайн.

Педагогическият екип е висококвалифициран и може ефективно да оправдае своето съществуване и развитие с добре балансирана, съвременна организация на своята креативна дейност.

Детската градина е удостоена с международната награда "Зелен флаг - Еко училище" присъдена от Европейската фондация за екологично образование, за постигнати високи резултати по Еко програмата.

 

Основни приоритети в дейността на детската градина в тази област са:

  • Формиране на трайни навици за здравословен начин на живот и екологосъобразно поведение на децата
  • Формиране на функционална и красива сграда на детската градина, чиста и озеленена околна среда
  • Работа по екологични проекти и програми
  • Поддържане на партньорски взаимоотношения с НПО, работещи по еко проблемите


Педагогическата колегия работи в сътрудничество с Организацията на българските скаути към клуб "Владислав Варненчик" по програмата "НИЕ". Основна цел на тази Програма е да въведе децата в света на скаутизма, да развие умението им за работа в екип, креативността, сръчността и откривателския дух.

Съществен момент в реализацията на идеите тук е всеотдайното присъствие и сътрудничество на учители, родители и дейци на културата.

В основата на детските занимания с естетическа насоченост стои общуването на детето с изкуството във всичките му разновидности:

  • художествена литература
  • музика
  • изобразително изкуство
  • актьорско майсторство
  • хореография

В процеса на обучението се търсят нетрадиционни, съвременни технологии, форми на работа и изразни средства, стимулиращи творческата изява на детето.

Адрес: град Варна, район Младост, ж.к. Възраждане до бл. 53
Телефон: 052/50-76-34, 052/50-69-04
Уеб сайт: http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?71
E-mail: krilatko_varna@abv.bg








ОДЗ "Звънче"

Адрес: град Враца, ж.к. Сениче, Телефон: 0884 309 134

Виж на картата

ЦДГ "Детски рай"

Адрес: област Кърджали, община Кърджали, село Солище, Телефон: 0361/22102

Виж на картата

ЦДГ № 21 "Ежко - Бежко"

Адрес: С. БУСМАНЦИ, УЛ. "КРИВА ЛИВАДА" 11-А, РАЙОН "ИСКЪР". Директор: Елена Витанова, За контакти: e-mail: cdg_21@abv.bg, тел: 0886 42 77 42

Виж на картата

ЦДГ "Кокиче"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Бяла река, ул."Рила" 1, Телефон: 0885 301 432, 05394/231, 05394/215

Виж на картата

ЦДГ "Мир"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Маломир, ул. "Септември" №1, Телефон: 0885 301 429, 05391/2143

Виж на картата

ЦДГ "Щурче"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Тушовица, ул. "Г. Димитров" 15, Телефон: 0885 301 431, 05394/286

Виж на картата

ЦДГ "Слънце"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Станянци, ул. "Пирин" 1, Телефон: 0885 301 435, 05391/2057

Виж на картата

ЦДГ "Славейче"

Адрес: област Шумен, община Върбица, град Върбица, ул. "Ал. Стамболийски" 26, Телефон: 0885 301 430, 05391/2137

Виж на картата

ЦДГ "Снежанка"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Сушина, ул. "Рила" 3, Телефон: 0885 301 441

Виж на картата

ЦДГ "Младост"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Чернооково, ул. "Н. Вапцаров" 4, Телефон: 0885 301 436

Виж на картата

ЦДГ "Червената шапчица"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Менгишево, ул. "Чавдар" 1, Телефон: 0885 301 437, 05392/215

Виж на картата

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Ловец, ул. "Свобода" 4, Телефон: 0885 301 439, 05396/215

Виж на картата

ЦДГ "Миша"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Конево, ул. "Мир" 1, Телефон: 0885 301 438

Виж на картата

ЦДГ "Детски свят"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Иваново, ул. "Васил Коларов" 8, Телефон: 0885 301 441, 05393/215

Виж на картата

ЦДГ "Щастливо детство"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Нова бяла река, ул. "Септември" 9, Телефон: 0885 301 433

Виж на картата

ЦДГ "Снежанка"

Адрес: област Шумен, община Каолиново, село Средковец, ул. "В. Левски" 7

Виж на картата

ЦДГ №1 "Снежанка"

Адрес: област Шумен, община Каолиново, град Каолиново, ул. "Миньор" 4

Виж на картата

ЦДГ "Червена шапчица"

Адрес: област Шумен, община Каолиново, село Лятно, ул. "Ленин" 5

Виж на картата

ЦДГ №2

Адрес: област Шумен, община Каолиново, град Каолиново, ул. "Хан Крум" 5

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Шумен, община Каолиново, село Тъкач, ул. "Балкан" 5

Виж на картата