Карта
Бележник ()

Какво включва услугата Управление на недвижими имоти

Гид на клиента

Поискай оферта

При сключване на договор за управление на недвижим имот ние Ви предлагаме:

1. Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота
2. Юридическо обезпечаване на сделката
3. Осигуряването на най-подходящите наематели
4. Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем
5. Съхранение и превеждане на суми по месечния наем
6. Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите
7. Регулярна проверка за състоянието на имота
8. Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на наемодателя
9. Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост
10. Осъществяване и поддържане на необходимите връзки с доставчици на стоки и услуги (охрана, интернет, застраховка, почистване и др.)
11. Отчет за дейността по управление на имота

МИРЕЛА предлага като възможност и пакет от предварителни услуги, предшестващи дейността по същинското управление на имота, а именно:

1. Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн и обзавеждане
2. Регистриране на имота в Данъчната служба
3. Откриване на партиди за ток, вода и централно отопление, без които е невъзможно ползването на имота
4. Изграждане на Сигнално охрaнителна техника в имота и сключване на договор за охрана
5. Застраховане на имота

Възнаграждението за управление се договаря в зависимост от вида на имота и ползваните от клиента услуги.

Условията за ползване на услугата "Управление на имоти"

  • Заплащане на месечната такса за управление, определена като процент от размера на месечния наем от 10 до 20%
  • За сключването на договор за управление, размерът на месечния наем не трябва да бъде по-нисък от 350 евро
  • За имоти с месечен наем над 500 евро може да бъде договаряна отстъпка от месечната такса за управление
  • За повече от един апартамент в една и съща сграда таксата за управление подлежи на договаряне
  • Договорът за управление се сключва за срок мин. 1 год.


За въпроси и подробна информация можете да позвъните на тел. 02 9812345 или да изпратите запитване ТУК.Ако продавате имот

Полезни съвети за продавачите на недвижими имоти

Франчайз за брокерска дейност с недвижими имоти от МИРЕЛА

МИРЕЛА предоставя концепция за успешен бизнес и ползването на марката МИРЕЛА (франчайзинг) при осъществяването на посреднически сделки с недвижими имоти и продажбата на услуги в сферата на недвижимите имоти.

Единствено в www.mirela.bg можете да видите статистика на цените на имотите на база реално осъществени сделки от 2002 г. насам

Информацията се генерира автоматично от Административната ни система в края на всеки месец.

Какво Ви предлага "ОФИС НАЕМИ" на МИРЕЛА

Търсите имот под наем, искате на наемете недвижим имот - добре дошли в интернет страниците на МИРЕЛА.

Давате имот под наем?

Полезни съвети за наемодателя. Защото за Вас е важно да си осигурите спокойствието на осигурената постоянна доходност максимално дълго време.

Ако търсите под наем

Полезни съвети за наемателя

Ако искате да закупите недвижим имот

Полезна информация за реда и условията на посредническата дейност на Мирела при закупуване на недвижими имоти.

Какви са разходите при покупко-продажба на имот

Продажна цена на имота, посредническо възнаграждение (комисиона), местен данък и държавни такси. Как можете да спестите. Нашите агенти на недвижими имоти ще Ви предложат решения.

Придобиване на земя от чуждестранни граждани

Съгласно ангажиментите на България в процеса на европейската интеграция, в Конституцията са направени промени с цел хармонизиране на българското законодателство с провото на Европейския съюз, съгласно които чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя