Карта
Бележник ()

Трето основно училище "Ангел Кънчев"

Училища
Местонахождение:  град Варна, кв. Левски
Виж на картата

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Учебна база:
Училището разполага с 20 класни стаи, кабинети по физика, химия, музика, биология; два физкултурни салона. В отговор на новите изисквания за съвременно компютърно обучение училището създава силни традиции като вече подготвя компютърни специалисти в паралелки със СИП по информационни технологии. Часовете се провеждат в два компютърни кабинета обзаведени с модерна компютърна техника и с непрекъснат достъп до Интернет.

Има оборудвани видео и фитнес зали. В библиотеката на училищетто се съхраняват над 5 450 книги с художествена и научно-популярна литература.

В сградата има още ученически стол, бюфет, лекарски кабинет с осигурено висококвалифицирано медицинско обслужване.

Допълнителна информация:
ОУ "Ангел Кънчев" е включено в австрийска програма за профилактика на зъбния кариес сред децата, благодарение на която възпитаниците на училището имат възможност за безплатно лечение в стоматологичен център "Д-р Даковски".

Транспортни връзки:
автобуси № 10, 10А, 15

Адрес: гр. Варна, ул. "Роза" № 23
Телефони: 052/303638; 052/303631; 052/303639;
e-mail: ou_akanchev_vn@abv.bgПрофесионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002